Obce a města

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) výzvu na zlepšení přírodních podmínek v lidských sídlech.
Výzva č. 37 IROP se sice blíží ke konci, ale již na začátku příštího roku bude vyhlášena navazující výzva.
Rada Evropské unie 9. 10. 2017 schválila nařízení týkající se nového projektu WiFi4EU, díky kterému by do konce roku 2020 mělo být poskytnuto zabezpečené vysokorychlostní připojení v alespoň 6 tis. místních komunitách v celé EU.
Ministerstvo financí zveřejnilo jaké budou podporované oblasti v jednotlivých fondech. Z Norských fondů budou moci žadatelé opět podávat projekty zaměřené na životního prostředí či vědu a výzkumu. Fondy EHP podpoří kulturní aktivity, občanskou společnost a vzdělávání.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní program na podporu cestovního ruchu pro rok 2018.
Dotační příležitosti v oblasti životního prostředí
Obce mohou aktuálně podávat projektové žádosti do 5 dotačních výzev Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a do 7 výzev v Národním programu životní prostředí (NPŽP).
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil program na zvyšování bezpečnosti a na bezpečnost na silnicích II. a III.třídy.
MMR opět podpoří rozvoj regionů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018.
MPO podpoří veřejné osvětlení
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci národního programu EFEKT výzvu na obnovu veřejného osvětlení v obcích.
Výzva pro ZŠ v okolí velkých měst vyhlášena
Ministerstvo financí vyhlásilo opět po roce výzvu na rozvoj a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Stránky