Obce a města

V rámci EHP a Norských fondů vznikl nový Fond pro regionální kooperaci určený k podpoře financování přeshraničních a nadnárodních projektů řešících společné výzvy Evropy.
Ministertsvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) již třetí výzvu na zateplování bytových domů.
Úřad vlády vyhlásil Program mobility, který je určený na budování bezbariérových tras ve městech a obcích.
Evropská unie umožňuje zúčastnit se veřejné konzultace o podobě nových dotačních programů pro období po roce 2020. Cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem zajistit, aby byly prostředky z rozpočtu EU využívány co nejefektivněji. Konzultace je možné se zúčastnit do 8. března 2018.
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo národní program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018.
Středočeský kraj vyhlásil dotace pro rok 2018
V prosinci minulého roku vyhlásil Středočeský kraj dotační programy pro rok 2018. Ve fondech je alokováno celkem 410 milionů korun, tedy stejná částka jako v minulém roce. Stejné jako v minulém roce je rovněž i rozdělení částky pro jednotlivé fondy.
Nadace ČEZ jako každý rok vyhlásila 5 výzev na podporu různých aktivit od budování dětských hřišť, přes bezbariérové školy až po výsadbu stromů.
GDPR: co nás čeká?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) představuje nový a převratný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Jeho cílem je posílit ochranu všech rezidentů Evropské unie v oblasti jejich osobních údajů. GDPR tak zavádí nová a přísnější pravidla.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) výzvu na zlepšení přírodních podmínek v lidských sídlech.
Výzva č. 37 IROP se sice blíží ke konci, ale již na začátku příštího roku bude vyhlášena navazující výzva.

Stránky