Obce a města

Výzva č. 70 OPŽP prodloužena
MŽP prodloužilo příjem žádostí ve výzvě č. 70 OPŽP na zateplení, výměnu kotlů či instalaci solárních termických u veřejných budov až do 30. 11. 2017.
Norské fondy budou!
Česká republika podepsala novou dohodu o spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem v rámci pomoci EHP a Norských fondů.
TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v novém  programu ÉTA
Technologická agentrua ČR (TAČR) vyhlásí první veřejnou soutěž v novém programu Éta, který se zaměřuje na společenskovědní a humanitní výzkum, experimentální vývoj a inovace.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu v OPŽP pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství.
Vláda chystá dotační tituly na ochranu měkkých cílů
Vláda ČR schválila návrh Ministerstva vnitra (MV) na vytvoření nových dotačních titulů, které přispějí ke zvýšení ochrany měkkých cílů.
Národní program na obnovu památek 2018
Ministerstvo kultury přijímá žádosti o podporu v programu Záchrana architektonického dědictví pro rok 2018.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) výzvu k předkládání žádosti o podporu v oblasti sociálního podnikání.
Dotace na sport vyhlášena
Ministerstvo školství vyhlásilo v rámci nového programu Podpora materiálně technické základny sportu výzvu na investiční záměry pro ÚSC, TJ a SK.
Dešťovka pro veřejné budovy
Ministerstvo životního prostředí v OPŽP zahájilo příjem žádostí ve výzvě č. 62, která je určena pro obce na hospodaření s dešťovou vodou a protipovodňová opatření.
Nová výzva na hřiště a tělocvičny
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na podporu sportovní infrastruktury pro malé obce.

Stránky