Obce a města

Výzva pro ZŠ v okolí velkých měst vyhlášena
Ministerstvo financí vyhlásilo opět po roce výzvu na rozvoj a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Startuje příjem posledních letošních žádostí v OPŽP
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tři poslední výzvy pro letošní rok v Operačním programu Životní prostředí. Výzvy jsou určené na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou a na protipovodňovou ochranu, a na odstranění ekologických zátěží. Zároveň startuje příjem žádostí ve třech výzvách zaměřených na výstavbu kanalizací, ČOV a vodovodů.
Harmonogram OPŽP pro rok 2018
OPŽP zveřejnilo harmonogram výzev pro rok 2018. Připraveno je 19 výzev.
Dvě průběžné výzvy na e-government
MMR v roce 2015 vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálního Operačního programu (IROP) dvě výzvy v oblasti zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů. První byla výzva Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, druhou Kybernetická bezpečnost. Obě výzvy jsou průběžné a stále zbývá více než 70 % celkové alokace k vyčerpání, příjem žádostí bude ukončen v listopadu, respektive v prosinci tohoto roku.
Programy SDFI vyhlášeny
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil program na budování cyklostezek a na opravy místních komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou.
Integrovaný regionální operační program (IROP) připravuje vyhlášení dalších výzev na podporu vzniku sociálních bytů.
Výzva č. 70 OPŽP prodloužena
MŽP prodloužilo příjem žádostí ve výzvě č. 70 OPŽP na zateplení, výměnu kotlů či instalaci solárních termických u veřejných budov až do 30. 11. 2017.
Norské fondy budou!
Česká republika podepsala novou dohodu o spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem v rámci pomoci EHP a Norských fondů.
TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v novém  programu ÉTA
Technologická agentrua ČR (TAČR) vyhlásí první veřejnou soutěž v novém programu Éta, který se zaměřuje na společenskovědní a humanitní výzkum, experimentální vývoj a inovace.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu v OPŽP pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství.

Stránky