Dotace na zdroje pitné vody

Dotace na zdroje pitné vody
V rámci Národního programu Životní prostředí byla zveřejněna výzva, která podpoří výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody. Podpořena bude i výstavba a rekonstrukce přivaděčů pitné vody či provádění průzkumných vrtů.

Z výzvy bude možné financovat výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Výzva rovněž podpoří zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

O podporu mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Sběr žádostí probíhá od 4. 5. 2018 do 18. 12. 2020 (nebo do vyčerpání alokace).

Výše podpory: 100 tis. Kč - 3 mil. Kč

Alokace: 600 mil. Kč

Výše dotace: 60 - 80 % dle projektu a dle míry nedostatku vody v dané lokalitě

Štítky: