Aktuálně

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.
Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyhlásil 7. kolo programů Provozní úvěry a Investiční úvěry. Podpora určená na snížení jistiny úvěru v režimu de minimis může nově činit maximálně 30 000 EUR. Současně PGRLF také vyhlásil nový program Investiční úvěry Zemědělec, který je určen pro zemědělské prvovýrobce, jenž jsou zároveň malými a středními podniky. Sběr žádostí probíhá průběžně a začíná 18. 6. 2018. Celkem bude přijato maximálně 250 žádostí dohromady v rámci všech tří programů.
EU RADAR 5/2018
Dnešní EU není jen brexit a migrační krize. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.
IROP podpořil již 4 620 projektů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které spravuje Integrovaný regionální operační program oznámilo (IROP), že došlo k rozdělení více než poloviny částky, která je v rámci programu alokována pro období 2014-2020. Na 4 620 projektů bylo uvolněno už 62,4 miliard korun, které přispějí k dalšímu rozvoji regionů.
Aktualizace harmonogramu IROP
Řídicí orgán IROP vydal aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2018. Hlavním předmětem aktualizace harmonogramu je jednak změna plánovaného vyhlášení výzev na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II. na květen 2018 a současně doplnění tří nových výzev.
V rámci Integrovaného operačního programu byly vyhlášeny výzvy č. 81 Rozvoj sociálních služeb II. a č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II., které podpoří rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Výzva č. 81 je určena pro území celé ČR s výjimkou sociálně vyloučených lokalit a hlavního města Prahy. Výzva č. 82 je pak určena pro území sociálně vyloučených lokalit. Sběr žádostí bude zahájen na konci června.
Aktualizace pravidel IROP a OPZ
Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu a řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost aktualizovaly během května svá Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Změny se týkají například možnosti provádění změn v žádostech, zadávání veřejných zakázek či ochrany osobních údajů.

Stránky