Aktuálně

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní program na podporu cestovního ruchu pro rok 2018.
EU RADAR 10/2017
Dnešní EU není jen brexit a migrační krize. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.
Národní programy MMR 2018
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další národní dotační programy. Jedná se o program na pořízení územního plánu, demolici nevyužívaných budov v sociálně vyloučených lokalitách a také na obnovu obecního majetku po živelních pohromách v roce 2017. MMR plánuje ještě vyhlásit národní dotační program na podporu cestovního ruchu.
Dotační příležitosti v oblasti životního prostředí
Obce mohou aktuálně podávat projektové žádosti do 5 dotačních výzev Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a do 7 výzev v Národním programu životní prostředí (NPŽP).
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil program na zvyšování bezpečnosti a na bezpečnost na silnicích II. a III.třídy.
Třetí výzvy v OPPIK na úspory energií
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) další příjem žádostí na energetické úspory v podnikatelského sektoru.
MMR opět podpoří rozvoj regionů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018.

Stránky