Aktuálně

IROP vyčlenil 600 mil. Kč na energetickou modernizaci bytových domů formou bezúročných úvěrů. Jejich rozdělením byl na začátku roku pověřen Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).
Brožura MSP
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, kde přináší ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Chce tak poskytnout podnikatelům jasné informace o dostupných možnostech podpory a pomoci jim při výběru toho nejvhodnějšího.
Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci a přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.
Zástupci B&P Research se 3. prosince 2019 zúčastnili slavnostního otevření nového přestupního terminálu v ulici Pod Potoky v Sedlčanech. Žádost o dotaci ze strukturálního fondu ERDF ve výši 42,5 mil. Kč podala a následnou administraci projektu prováděla právě společnost B&P Research.
MMR společně se Svazem měst a obcí ČR vydává publikaci podrobně mapující dotace z národních zdrojů pro obce a města.
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový program Výstavba. Jedná se o dotačně-úvěrový program, který má pomoci zvýšit dostupnost bydlení. Výzva bude vyhlášena prostřednictvím SFRB, jakmile nabude nařízení vlády účinnosti.
Finance na rekonstrukci bytových domů
Drobné rekonstrukce zaměřené na snižování energetické náročnosti budov je možné spolufinancovat z výzev programu IROP. S financováním větších a komplexnějších rekonstrukcí ale pomůže spíše program Panel 2013+ vyhlašovaný Státním fondem pro rozvoj bydlení (SFRB).

Stránky