FAQ / Často kladené otázky

Další dotazy vám rádi zodpovíme.

Zkratka ITI (Integrated Territorial Investments) se do češtiny překládá jako “integrované územní investice”. Jedná se o jeden z nástrojů pro čerpání prostředků z fondů EU. Výzvy ITI jsou určeny pro metropolitní oblasti a sídelní aglomerace s počtem obyvatel nad 300 tisíc. V České republice jich...

Zkratka KPSVL znamená Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Jedná se o  je nástroj pomoci, který je určen pro obce a města, které se rozhodnou systematicky řešit problematiku sociálního vyloučení, zejména sociálně vyloučené lokality a budou k tomuto řešení potřebovat podporu ze...

Některé dotační tituly umožňují čerpání dotace pouze do určitého limitu podpory, v tzv. režimu „de minimis“ (např. se objevuje o výzev podporujících cestovní ruch nebo u oblasti odpadového hospodářství). V případě, že chcete využít výzvu avizujicí tento druh podpory, prosím ověřte si...