Obce a města

Kybernetická bezpečnost pro systémy veřejné správy
MMR v roce 2015 vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálního Operačního programu (IROP) výzvu Kybernetická bezpečnost, nyní se rozhodlo revidovat podmínky výzvy i dobu pro příjem žádostí vzhledem k častým kybernetickým útokům.
Výzva NPŽP na kvalitu ovzduší
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu v NPŽP na podporu zlepšení kvality ovzduší v obcích. Podpora je zaměřená na zavedení nízkoemisních zón a plánů udržitelné městské mobility.
Úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fondu
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) poskytuje obcím a městům zvýhodněné úvěry na úhrada nákladů spojených s opravami nebo modernizacemi bytů nebo ke splácení úvěru.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na rozvoj infrastruktury pro polyfunkční centra v IROP.
Terminály opět v IROP
Ministerstvo pro místní rozvoj opět vyhlásilo výzvu na budování a moderrnizace přestupních terminálů.
Infrastruktura pro ZŠ v ITI PMO
V rámci Integrovaných územních investic Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) mohou žadatelé předkládat své projektové záměry ve výzvě nositele ITI - Infrastruktura ZŠ. Na výzvu nositele ITI bude navazovat výzva zprostředkujícího subjektu, ve které budou žadatelé již podávat žádost o podporu.
IROP opět vyhlásil výzvu na rozšíření a zkvalitnění cyklostezek
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo 72. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), tentokrát k předkládání projektů na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci komunikací pro cyklisty.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo informaci, že v červnu budou vyhlášeny dvě výzvy na podporu sociálního bydlení v IROP.
V OPZ výzvy pro veřejnou správu
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo dvě výzvy v Operačním programu Zaměstnanost na podporu rozvoje veřejné správy.
Aktuální výzvy v NPŽP
Aktuálně mohou žadatelé podávat projektové žádosti do 10 dotačních výzev z Národního programu Životní prostředí.

Stránky