Dvě miliardy na sociální bydlení z programu IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na nákup či rekonstrukci bytů pro sociální bydlení. Letošní novinkou je možnost čerpat dotaci i na výstavbu nových bytů či pořízení potřebného vybavení. Podporu mohou získat projekty na území celé České republiky mimo Prahy.

Dvě výzvy pojmenované Sociální bydlení II a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II vyhlásilo MMR 8. března. Celková alokace činí 2,3 miliardy korun, z toho 1,4 miliardy je vyčleněno pro sociálně vyloučené lokality. Pro správné určení, do které z výzev se přihlásit, slouží žadatelům Mapa sociálně vyloučených lokalit.

Oprávněnými žadateli jsou obce, nestátní neziskové organizace a církve a církevní organizace. Příjemci podpory mohou využít kombinace evropských dotací a příspěvků ze státního rozpočtu a dosáhnout tak až na proplacení 95 % způsobilých výdajů. Seminář pro žadatele se bude konat ve čtvrtek 12. dubna 2018 v Praze, registraci spustí MMR 26. března.

Sběr žádostí probíhá od 14. června do 18. září 2018

Výše projektu: 500 tis. Kč – 300 mil. Kč

Alokace: 600 mil. Kč pro Sociální bydlení II

 ¨    1,4 mld. Kč pro Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách II

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů (plus možnost využití financí ze státního rozpočtu)

Informace o výzvě Sociální bydlení II

Informace o výzvě Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách II

Štítky: