Další miliarda z IROP pro projekty základních škol?

Miliarda navíc pro školy?
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce s Evropskou komisí vyjednat navýšení alokace o 1 mld. Kč pro výzvy Infrastruktura základních škola a Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.

Ve výzvách IROP Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality bylo podpořeno celkem 164 projektů v celkové hodnotě téměř 2,9 miliardy korun. Kvůli obrovskému převisu podaných žádostí nad stanovenou finanční alokaci se nyní Ministerstvo pro místní rozvoj snaží s Evropskou komisí vyjednat možnost navýšení jedné miliardy korun pro tyto výzvy. Mohlo by pak finančně podpořit několik desítek dalších projektů v obou výzvách.

K navýšení částky pro tyto výzvy o celkových 1,378 miliardy korun došlo již jednou, a to v červenci loňského roku. Podpora je zaměřena především na stavby a stavební práce spojené s modernizací nebo výstavbou odborných učeben nebo na nákup potřebného vybavení. Ve výzvě, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, je možné také rozšiřovat kapacity kmenových učeben.

Dalších přibližně sto projektů základních škol za téměř 0,5 miliardy korun bylo již schváleno ve výzvách tzv. integrovaných nástrojů, ve kterých je na základní školy k dispozici do roku 2022 přibližně pět miliard korun.

Informace o výzvě

Štítky: