Opravy movitých kulturních památek

Opravy movitých kulturních památek
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo Program restaurování movitých kulturních památek pro rok 2019. Z programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na podporu zachování, obnovu a prezentace movitých kulturních památek a jejich souborů, které jsou díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi, zejména pokud jsou tyto památky ohroženy ve své hmotné existenci v důsledku v minulosti dlouhodobě zanedbané péče. Jedná se například o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitného umění uložených na hradech a zámcích, a dále o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech (kostelích, klášterech apod.) a které jsou obvykle dosud používány ke svému původnímu účelu.

O dotaci mohou žádat vlastníci kulturních památek prostřednictvím vyplnění Formuláře návrhu na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2019.

Sběr žádostí probíhá od 30. 4. 2018 do 30. 6. 2018.

Štítky: