Obce a města

IROP podpořil již 4 620 projektů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které spravuje Integrovaný regionální operační program oznámilo (IROP), že došlo k rozdělení více než poloviny částky, která je v rámci programu alokována pro období 2014-2020. Na 4 620 projektů bylo uvolněno už 62,4 miliard korun, které přispějí k dalšímu rozvoji regionů.
Aktualizace harmonogramu IROP
Řídicí orgán IROP vydal aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2018. Hlavním předmětem aktualizace harmonogramu je jednak změna plánovaného vyhlášení výzev na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II. na květen 2018 a současně doplnění tří nových výzev.
V rámci Integrovaného operačního programu byly vyhlášeny výzvy č. 81 Rozvoj sociálních služeb II. a č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II., které podpoří rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Výzva č. 81 je určena pro území celé ČR s výjimkou sociálně vyloučených lokalit a hlavního města Prahy. Výzva č. 82 je pak určena pro území sociálně vyloučených lokalit. Sběr žádostí bude zahájen na konci června.
Aktualizace pravidel IROP a OPZ
Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu a řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost aktualizovaly během května svá Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Změny se týkají například možnosti provádění změn v žádostech, zadávání veřejných zakázek či ochrany osobních údajů.
Inovativní finanční nástroje v OPŽP
Aktualizace se dočkala první výzva na poskytování prostředků z Operačního programu Životní prostředí formou tzv. inovativních finančních nástrojů.
Vyhlášení výzvy podporující výsadbu stromů
Nadace ČEZ podpoří liniovou výsadbu stromů v Praze v rámci výzvy s tematickým názvem Stromy.
Opravy movitých kulturních památek
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo Program restaurování movitých kulturních památek pro rok 2019. Z programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.
Dotace pro dobrovolné hasiče
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ tři výzvy pro rok 2019. Výzvy podpoří pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu či stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.
Dotace na zdroje pitné vody
V rámci Národního programu Životní prostředí byla zveřejněna výzva, která podpoří výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody. Podpořena bude i výstavba a rekonstrukce přivaděčů pitné vody či provádění průzkumných vrtů.
NPŽP nabídne obcím 8 miliard korun
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své projekty rozplánovat na delší časové období. V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů.

Stránky