Obce a města

Evropská unie umožňuje zúčastnit se veřejné konzultace o podobě nových dotačních programů pro období po roce 2020. Cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem zajistit, aby byly prostředky z rozpočtu EU využívány co nejefektivněji. Konzultace je možné se zúčastnit do 8. března 2018.
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo národní program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018.
Středočeský kraj vyhlásil dotace pro rok 2018
V prosinci minulého roku vyhlásil Středočeský kraj dotační programy pro rok 2018. Ve fondech je alokováno celkem 410 milionů korun, tedy stejná částka jako v minulém roce. Stejné jako v minulém roce je rovněž i rozdělení částky pro jednotlivé fondy.
Nadace ČEZ jako každý rok vyhlásila 5 výzev na podporu různých aktivit od budování dětských hřišť, přes bezbariérové školy až po výsadbu stromů.
GDPR: co nás čeká?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) představuje nový a převratný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Jeho cílem je posílit ochranu všech rezidentů Evropské unie v oblasti jejich osobních údajů. GDPR tak zavádí nová a přísnější pravidla.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) výzvu na zlepšení přírodních podmínek v lidských sídlech.
Výzva č. 37 IROP se sice blíží ke konci, ale již na začátku příštího roku bude vyhlášena navazující výzva.
Rada Evropské unie 9. 10. 2017 schválila nařízení týkající se nového projektu WiFi4EU, díky kterému by do konce roku 2020 mělo být poskytnuto zabezpečené vysokorychlostní připojení v alespoň 6 tis. místních komunitách v celé EU.
Ministerstvo financí zveřejnilo jaké budou podporované oblasti v jednotlivých fondech. Z Norských fondů budou moci žadatelé opět podávat projekty zaměřené na životního prostředí či vědu a výzkumu. Fondy EHP podpoří kulturní aktivity, občanskou společnost a vzdělávání.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní program na podporu cestovního ruchu pro rok 2018.

Stránky