Obce a města

Dotace na bydlení ze SFRB
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dlouhodobě poskytuje dotace na opravy, modernizaci i výstavbu nového bydlení. SFRB aktuálně přijímá žádosti na regeneraci sídlišť a v dalších čtyřech průběžných výzvách.
Dotace na cyklostezky
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil výzvu „Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019“.
Výzva na bezpečnost v dopravě vyhlášena
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu "Financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019".
Nové výzvy OPŽP
MŽP vyhlásilo čtyři nové výzvy z OPŽP. Od 15. června je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání, zlepšovat vodní režim či budovat zeleň v sídlech. Celkem je k rozdělení připraveno 780 milionů korun. Žádat je možné průběžně až do 15. listopadu 2018.
WiFi4EU se napoprvé nepodařila
Projekt WiFi4EU měl podpořit vznik veřejného internetového připojení ve městech a obcích. Kvůli technické závadě ale byla první výzva zrušena. Nová výzva by měla být zveřejněna na podzim.
Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.
Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné ve výzvách IROP schválit za určitých okolností žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.
IROP podpořil již 4 620 projektů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které spravuje Integrovaný regionální operační program oznámilo (IROP), že došlo k rozdělení více než poloviny částky, která je v rámci programu alokována pro období 2014-2020. Na 4 620 projektů bylo uvolněno už 62,4 miliard korun, které přispějí k dalšímu rozvoji regionů.
Aktualizace harmonogramu IROP
Řídicí orgán IROP vydal aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2018. Hlavním předmětem aktualizace harmonogramu je jednak změna plánovaného vyhlášení výzev na rozvoj infrastruktury sociálních služeb II. na květen 2018 a současně doplnění tří nových výzev.
V rámci Integrovaného operačního programu byly vyhlášeny výzvy č. 81 Rozvoj sociálních služeb II. a č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II., které podpoří rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Výzva č. 81 je určena pro území celé ČR s výjimkou sociálně vyloučených lokalit a hlavního města Prahy. Výzva č. 82 je pak určena pro území sociálně vyloučených lokalit. Sběr žádostí bude zahájen na konci června.
Aktualizace pravidel IROP a OPZ
Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu a řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost aktualizovaly během května svá Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Změny se týkají například možnosti provádění změn v žádostech, zadávání veřejných zakázek či ochrany osobních údajů.

Stránky