Obce a města

B&P Research s.r.o. získala z programu SFPI Brownfieldy pro projekt svého klienta města Kralupy nad Vltavou maximální výši dotace 50 000 000 Kč. Úspěch je to o to větší, když tento projekt "Kulturní centrum Kralupy nad Vlatvou" je jediný, který tuto maximální výši v ČR získal.
Potřebujete rozšířit kapacitu mateřské školy, vybudovat odborné učebny v základní škole nebo modernizovat chodníky ve vašem městě?
Nová výzva Regiony 2021 má podpořit všestrannost, základní infrastrukturu hlavně při školských zařízeních a základních školách s vazbou na volnočasové aktivity. Jednou z priorit je multifunkčnost a zpřístupnění pro širokou veřejnost.
Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Již teď můžeme sdělit, že přibudou nová témata podpory.
Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. Obce mohou začít chystat své projektové a zadávací dokumentace na výstavbu vodovodů, úpraven vody a přivaděčů, včetně související výstavby kanalizací.
Dne 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změní na Státní fond podpory investic (SFPI).
Sucho v půdě i v povrchových tocích a podzemních vrtech je v prvním kvartálu roku 2020 kritické. Oproti normálu nadále padá na území České republiky méně srážek a průměrná teplota je přitom o 1 stupeň Celsia vyšší. Ministerstvo chce proto přidat finance třeba na Dešťovku v domácnostech, výsadbu stromů nebo zajištění zdrojů pitné vody v obcích.
Zástupci B&P Research se 3. prosince 2019 zúčastnili slavnostního otevření nového přestupního terminálu v ulici Pod Potoky v Sedlčanech. Žádost o dotaci ze strukturálního fondu ERDF ve výši 42,5 mil. Kč podala a následnou administraci projektu prováděla právě společnost B&P Research.
MMR společně se Svazem měst a obcí ČR vydává publikaci podrobně mapující dotace z národních zdrojů pro obce a města.

Stránky