Obce a města

Dotační příležitosti v oblasti životního prostředí
Obce mohou aktuálně podávat projektové žádosti do 5 dotačních výzev Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a do 7 výzev v Národním programu životní prostředí (NPŽP).
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil program na zvyšování bezpečnosti a na bezpečnost na silnicích II. a III.třídy.
MMR opět podpoří rozvoj regionů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2018.
MPO podpoří veřejné osvětlení
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci národního programu EFEKT výzvu na obnovu veřejného osvětlení v obcích.
Výzva pro ZŠ v okolí velkých měst vyhlášena
Ministerstvo financí vyhlásilo opět po roce výzvu na rozvoj a obnovu materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
Startuje příjem posledních letošních žádostí v OPŽP
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tři poslední výzvy pro letošní rok v Operačním programu Životní prostředí. Výzvy jsou určené na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou a na protipovodňovou ochranu, a na odstranění ekologických zátěží. Zároveň startuje příjem žádostí ve třech výzvách zaměřených na výstavbu kanalizací, ČOV a vodovodů.
Harmonogram OPŽP pro rok 2018
OPŽP zveřejnilo harmonogram výzev pro rok 2018. Připraveno je 19 výzev.
Dvě průběžné výzvy na e-government
MMR v roce 2015 vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálního Operačního programu (IROP) dvě výzvy v oblasti zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů. První byla výzva Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, druhou Kybernetická bezpečnost. Obě výzvy jsou průběžné a stále zbývá více než 70 % celkové alokace k vyčerpání, příjem žádostí bude ukončen v listopadu, respektive v prosinci tohoto roku.
Programy SDFI vyhlášeny
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil program na budování cyklostezek a na opravy místních komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou.
Integrovaný regionální operační program (IROP) připravuje vyhlášení dalších výzev na podporu vzniku sociálních bytů.

Stránky