Výhodné úvěry na zateplování bytových domů díky IROP

Výhodné úvěry na zateplování bytových domů díky IROP
Ještě v letošním roce by měl být spuštěn finanční nástroj IROP, díky kterému budou moci investoři žádat o zvýhodněné úvěry na energetické úspory bytových domů. Nové úvěry bude možné čerpat do roku 2023; IROP do svého finančního nástroje vkládá dvě miliardy korun.

Jaké výhody úvěr přináší?

 • Úrokové sazby zpravidla do 1 % ročně
 • Možnost nulového úroku u projektů s velkým dopadem na energetickou náročnost budovy
 • Dlouhá splatnost až 20 let
 • Možnost předčasného splacení bez sankcí
 • Možnost odkladu splátek

Nové úvěry bude možné čerpat do roku 2023, podpořeny budou projekty, které sníží energetické náklady budovy alespoň o 20 %. Z takto ušetřených prostředků pak může investor úvěr splácet.

Na jaké aktivity bude možné úvěr využít?

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů;
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Více informací

Štítky: