Obce a města

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu v OPŽP pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství.
Vláda chystá dotační tituly na ochranu měkkých cílů
Vláda ČR schválila návrh Ministerstva vnitra (MV) na vytvoření nových dotačních titulů, které přispějí ke zvýšení ochrany měkkých cílů.
Národní program na obnovu památek 2018
Ministerstvo kultury přijímá žádosti o podporu v programu Záchrana architektonického dědictví pro rok 2018.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) výzvu k předkládání žádosti o podporu v oblasti sociálního podnikání.
Dotace na sport vyhlášena
Ministerstvo školství vyhlásilo v rámci nového programu Podpora materiálně technické základny sportu výzvu na investiční záměry pro ÚSC, TJ a SK.
Dešťovka pro veřejné budovy
Ministerstvo životního prostředí v OPŽP zahájilo příjem žádostí ve výzvě č. 62, která je určena pro obce na hospodaření s dešťovou vodou a protipovodňová opatření.
Nová výzva na hřiště a tělocvičny
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nový dotační titul na podporu sportovní infrastruktury pro malé obce.
Nový program na podporu sportu
Ministerstvo školství zveřejnilo pravidla nového programu na podporu materiálně technické základny sportu - TJ, ÚSC, SK.
Aktuálně vyhlášené výzvy v IROP
Aktuálně mohou žadatelé podávat projektové žádosti do 15 dotačních výzev v Integrovaném regionálním Operačním programu (IROP).
OPZ podpoří zařízení péče o děti na 1.stupni ZŠ
Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo v Operačním programu Zaměstnanost dvě výzvy na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ.

Stránky