Miliarda na dětské skupiny v roce 2019

Péče o předškolní děti
Další výzva na podporu zařízení pro péči o předškolní děti by měla být vyhlášena na jaře 2019 s plánovanou alokací více než jedna miliarda korun. Podpora bude zaměřena zejména na stávající dětské skupiny a klade si za cíl zpřístupnit předškolní péči a umožnit rodičům bezproblémový návrat do pracovního života.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost jsou výzvy na podporu zařízení péče o předškolní děti vyhlašovány pravidelně. Mezi lety 2015-2017 bylo vyhlášeno celkem pět výzev, v nichž podporu využilo téměř 700 dětských skupin a vzniklo přes devět tisíc nových míst pro děti mladší tří let. Zájem o tyto výzvy je pravidelně vysoký, vybrané projekty si mezi sebe rozdělily více než dvě miliardy korun.

Více informací