Bezplatné WiFi připojení pro obyvatele EU

Cílem projektu Evropské komise WiFi4EU, který je určen veřejnému sektoru, je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách v celé Evropě. Na projekt, který podpoří vybavení a instalaci WiFi připojení, je vyčleněno 120 milionů eur.

Projekt WiFi4EU je určen veřejnému sektoru – orgánům místní samosprávy, knihovnám, zdravotním střediskům atd. V rámci projektu bude financováno pořízení nejmodernějšího WiFi vybavení i jeho instalace (přístupová místa) v centrech společenského dění, jako jsou parky, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea. Projekty by se měly týkat prostor, kde bezplatné veřejné ani soukromé WiFi připojení s podobnými charakteristikami ještě není k dispozici. Subjekty budou platit za samotné připojení a údržbu technického vybavení po dobu alespoň 3 let.

Rozpočet projektu WiFi4EU na období 2017–2019 činí 120 milionů eur. Předpokládá se, že do projektu se zapojí do roku 2020 nejméně 6 000 až 8 000 místních komunit tak, aby při rozdělování prostředků byla dodržena zeměpisná vyváženost.

Do projektu WiFi4EU se bude možné zapojit prostřednictvím online žádostí. Celý postup by měl být dle EK jednoduchý a měl by fungovat za využití voucherů, kdy každý úspěšný žadatel dostane voucher v hodnotě 15 tis. eur, a nezatěžujícího monitorování. Rozdělování voucherů bude probíhat na principu kdo dřív přijde, ten dřív bere.

Jak se do projektu zapojit?

Ještě před vyhlášením výzvy je nutné, aby se obec (nebo sdružení obcí jednající jménem svých členů) zaregistrovala na portálu WiFi4EU, který je dostupný i v českém jazyce, přičemž registrovat se je možné již nyní. V polovině května pak dojde k vyhlášení první výzvy o první tisícovku voucherů. Ty budou rozděleny mezi ty žadatele, kteří požádají nejdříve, přičemž Evropská komise při rozdělování voucherů zajistí, aby každá země dostala alespoň 15 voucherů. V následujících dvou letech budou posléze vyhlášeny další výzvy na další vouchery.

Štítky: