NPŽP nabídne obcím 8 miliard korun

NPŽP nabídne obcím 8 miliard korun
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své projekty rozplánovat na delší časové období. V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů.

Národní program Životní prostředí funguje už několik let, ale takovýto dlouhodobější výhled vznikl vůbec poprvé. Důvodem vzniku je to, aby žadatelé, k nimž patří především obce, měli šanci si projekty lépe naplánovat. Plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev. Žadatelé si budou moci sáhnout na finance v objemu přes osm miliard korun, které budou uvolněny z prostředků SFŽP ČR. První nové výzvy se rozeběhnou již během dubna a do konce roku 2018 se počítá s vyhlášením celkem 17 výzev. Harmonogram počítá s dotačními výzvami, které se osvědčily v předešlých letech, ale nabídne finanční podporu i na zcela nové typy projektů. Plán reaguje i na chybějící zdroje v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP), především v oblasti vodohospodářské infrastruktury.

Mezi priority pro na následující tři roky patří především zajištění dostatku kvalitní vody, kde je velká poptávka, která převyšuje nabídku, a kde jsou finance z evropských zdrojů aktuálně vyčerpané. Například už v letošním roce půjdou dvě miliardy na podporu již podaných a kvalitních projektů z OPŽP, na které se díky převisu žádostí nedostaly evropské peníze. Podporovány budou i menší projekty domovních čistíren, tam kde je to z pohledu místních podmínek vhodné, a kde není z technických či ekonomických důvodů možné připojení na klasickou velkou čistírnu. Důraz je kladen také na budování dalších nových zdrojů pitné vody.

Dalšími prioritami jsou čistší vzduch a zdravější život v obcích. Řadí se sem projekty na snižování zápachu a emisí těžkých kovů ze stacionárních zdrojů znečištění. Počítá se také s podporou vozů na alternativní pohony pro samosprávu a příspěvkové organizace. Důležitou součástí celkové koncepce je podpora programů na zlepšování kvality ovzduší. Úplnou novinkou bude samostatná výzva na snižování světelného smogu v chráněných krajinných oblastech. Nadále budou k dispozici také dotace na likvidaci nelegálních skladů a skládek nebezpečných odpadů. Rovněž budou opět podpořeny obnova a zakládání zeleně v obcích, ekoinovace nebo environmentální výchova a vzdělávání.

Štítky: