Investiční dotace pro dobrovolné hasiče

Dotace pro dobrovolné hasiče
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ tři výzvy pro rok 2019. Výzvy podpoří pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu či stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

První výzva je určena na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky (CAS). V případě pořizování nové CAS se musí jednat o CAS střední nebo těžké hmotnostní třídy kategorie 2 pro smíšený provoz. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 2,5 mil. Kč. V případě rekonstrukce CAS musí jít o rekonstrukci CAS 32 - T 815. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce, maximálně však 1,5 mil. Kč (případně 2 mil. Kč dle typu rekonstrukce).

Druhá výzva podpoří pořízení nového dopravního automobilu  vyrobeného na podvozku kategorie 1 pro městský provoz, nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Dopravní automobil může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, avšak maximálně 450 tis. Kč. Alokace výzvy je 310 mil. Kč.

Třetí výzva je určena na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice. Budova rekonstruované požární zbrojnice se musí nacházet v majetku obce zřizující jednotku SDH obce. Pozemky pro výstavbu nové požární zbrojnice musí být rovněž v majetku obce, nebo musí být smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka. Výše dotace musí dosahovat minimálně 450 tis. Kč, maximálně 4,5 mil. Kč. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce. Alokace výzvy je 310 mil. Kč.

Žádat mohou obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů, které jsou rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazeny v kategorii JPO II nebo JPO III (v rámci druhé a třetí výzvy i v kategorii JPO V).

Sběr žádostí pro všechny tři výzvy probíhá od 30. 4. 2018 do 30. 6. 2018.

Štítky: