O nás

Na základě dlouholetých zkušeností poskytujeme dotační poradenství v oblasti strukturálních fondů, národních programů a dalších dotačních možností, a to v průběhu celého projektového cyklu od analýzy dotačních příležitostí přes zpracování žádosti a administraci projektu během jeho realizace až po fázi udržitelnosti.  

Připravujeme komplexní strategie rozvoje pro veřejný i soukromý sektor a další strategické dokumenty, jako je např. plán rozvoje sportu nebo demografická studie.

Administrujeme veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek i veřejné zakázky malého rozsahu. 

Mezi naše klienty patří především obce a města, malé a střední podniky, zemědělci a vzdělávací a kulturní instituce. Důraz klademe zejména na individuální přístup a dlouhodobou spolupráci založenou na vizi komplexního rozvoje zasazeného do měnícího se legislativního rámce.

Provozujeme pobočky v Brně a Milovicích, ale projekty realizujeme na území celé České republiky. 

Zkušenosti s evropskou legislativou

Zabýváme se výzkumem a analýzou legislativy a politik EU, jejichž výstupy mají zásadní dopad na subjekty v České republice. Naši analytici mají dlouholeté zkušenosti a nejlepší reference. Od vstupu ČR do EU v květnu 2004 pravidelně dodáváme analýzy a monitoring EU nejen europoslancům, ale i národním politikům, orgánům státní správy a samosprávy či soukromým firmám. Od roku 2008 pravidelně vypracováváme monitoring, analýzy i další materiály, které uveřejňuje informační server Euroskop provozovaný Úřadem vlády České republiky.