Obce a města

Nové výzvy OPŽP
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽPČR) vyhlásilo čtyři nové atraktivní výzvy týkající se energetických úspor, sledování ovzduší, předcházení odpadům a povodním. Hlavním příjemcem bude veřejný sektor, nově však budou zahrnuty například i potravinové banky. Na dotace bylo vyčleněno 5,4 miliardy korun, z toho nejvíce poputuje na zateplování veřejných budov.
Výzva Šablony II podpoří mateřské, základní i umělecké školy
Mateřské a základní školy spolu se školskými zařízeními a ZUŠ mohou předkládat žádosti o podporu zjednodušených projektů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvu Šablony II zaměřenou na podporu profesního rozvoje pedagogů, personálního posílení škol, zájmových aktivit žáků a kariérového poradenství.
V rámci EHP a Norských fondů vznikl nový Fond pro regionální kooperaci určený k podpoře financování přeshraničních a nadnárodních projektů řešících společné výzvy Evropy.
Ministertsvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) již třetí výzvu na zateplování bytových domů.
Úřad vlády vyhlásil Program mobility, který je určený na budování bezbariérových tras ve městech a obcích.
Evropská unie umožňuje zúčastnit se veřejné konzultace o podobě nových dotačních programů pro období po roce 2020. Cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem zajistit, aby byly prostředky z rozpočtu EU využívány co nejefektivněji. Konzultace je možné se zúčastnit do 8. března 2018.
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo národní program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018.
Středočeský kraj vyhlásil dotace pro rok 2018
V prosinci minulého roku vyhlásil Středočeský kraj dotační programy pro rok 2018. Ve fondech je alokováno celkem 410 milionů korun, tedy stejná částka jako v minulém roce. Stejné jako v minulém roce je rovněž i rozdělení částky pro jednotlivé fondy.
Nadace ČEZ jako každý rok vyhlásila 5 výzev na podporu různých aktivit od budování dětských hřišť, přes bezbariérové školy až po výsadbu stromů.
GDPR: co nás čeká?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) představuje nový a převratný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Jeho cílem je posílit ochranu všech rezidentů Evropské unie v oblasti jejich osobních údajů. GDPR tak zavádí nová a přísnější pravidla.

Stránky