Obce a města

Dotace pro dobrovolné hasiče
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ tři výzvy pro rok 2019. Výzvy podpoří pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky, pořízení nového dopravního automobilu či stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.
Dotace na zdroje pitné vody
V rámci Národního programu Životní prostředí byla zveřejněna výzva, která podpoří výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody. Podpořena bude i výstavba a rekonstrukce přivaděčů pitné vody či provádění průzkumných vrtů.
NPŽP nabídne obcím 8 miliard korun
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své projekty rozplánovat na delší časové období. V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů.
Cílem projektu Evropské komise WiFi4EU, který je určen veřejnému sektoru, je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu pro obyvatele i návštěvníky EU ve veřejných prostorách v celé Evropě. Na projekt, který podpoří vybavení a instalaci WiFi připojení, je vyčleněno 120 milionů eur.
Péče o předškolní děti
Další výzva na podporu zařízení pro péči o předškolní děti by měla být vyhlášena na jaře 2019 s plánovanou alokací více než jedna miliarda korun. Podpora bude zaměřena zejména na stávající dětské skupiny a klade si za cíl zpřístupnit předškolní péči a umožnit rodičům bezproblémový návrat do pracovního života.
Výhodné úvěry na zateplování bytových domů díky IROP
Ještě v letošním roce by měl být spuštěn finanční nástroj IROP, díky kterému budou moci investoři žádat o zvýhodněné úvěry na energetické úspory bytových domů. Nové úvěry bude možné čerpat do roku 2023; IROP do svého finančního nástroje vkládá dvě miliardy korun.
Miliarda navíc pro školy?
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce s Evropskou komisí vyjednat navýšení alokace o 1 mld. Kč pro výzvy Infrastruktura základních škola a Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo nové výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na nákup či rekonstrukci bytů pro sociální bydlení. Letošní novinkou je možnost čerpat dotaci i na výstavbu nových bytů či pořízení potřebného vybavení. Podporu mohou získat projekty na území celé České republiky mimo Prahy.
Nové výzvy OPŽP
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spolu se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽPČR) vyhlásilo čtyři nové atraktivní výzvy týkající se energetických úspor, sledování ovzduší, předcházení odpadům a povodním. Hlavním příjemcem bude veřejný sektor, nově však budou zahrnuty například i potravinové banky. Na dotace bylo vyčleněno 5,4 miliardy korun, z toho nejvíce poputuje na zateplování veřejných budov.
Výzva Šablony II podpoří mateřské, základní i umělecké školy
Mateřské a základní školy spolu se školskými zařízeními a ZUŠ mohou předkládat žádosti o podporu zjednodušených projektů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvu Šablony II zaměřenou na podporu profesního rozvoje pedagogů, personálního posílení škol, zájmových aktivit žáků a kariérového poradenství.

Stránky