Podnikatelé

PGRLF informoval, že 16. 6. 2016 dočasně ukončil přijímání žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry.
study-table-141282
Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo očekávanou výzvu č. 43 s názvem "Podnikové vzdělávání zaměstnanců". Příjem žádostí bude otevřen od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
Řídící orgán IROP aktualizoval harmonogram výzev IROP pro rok 2016 a zveřejnil harmonogram na rok 2017. Do konce roku 2016 budou vyhlášeny výzvy pro ITI a IPRÚ regiony v oblasti dopravy, sociálních služeb, vzdělání a kultury. Dále budou vyhlášeny výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj.
Rozvoj sociálních služeb
Koncem května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zahájilo sběr žádostí pro tři výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).
Během první poloviny roku 2016 budou vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na oblast podnikového vzdělávání zaměstnanců. První z nich – program POVEZ II – je již otevřen pro sběr žádostí.
Během první poloviny roku 2016 budou vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na oblast podnikového vzdělávání zaměstnanců. První z nich – program POVEZ II – je již otevřen pro sběr žádostí.
OPPIK vyhlásil výzvu na elektromobily a další nízkouhlíkové technologie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 7. 3. 2016 výzvu v Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s názvem "Nízkouhlíkové technologie".
Dotace na zapojení žen na trh práce k dispozici pro firmy i neziskovky
Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo 10. 3. 2016 v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 61 na podporu zapojení žen na trh práce. Dotaci lze získat jak podporu konkrétního zapojení žen na trh práce (vzdělávání, poradenství a mentoring), tak na osvětu v otázce genderové či vícečetné diskriminace.
Nové zvýhodněné úvěry a záruky pro podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 11. 2. 2016 otevřelo druhou kontinuální výzvu programu Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele (MSP). Výzva je nastavena tak, aby doplňovala připravovaný program podpory EXPANZE v rámci Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Od ledna 7 nových výzev v OPPIK
V současné době je otevřeno 7 nových výzev z OPPIK. Způsobilými žadateli jsou velké, střední a malé podniky, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a univerzity a další instituce terciálního vzdělávání, obecně prospěšné společnosti, komory a zájmová sdružení právnických osob.

Stránky