Podnikatelé

OPPIK vyhlásil výzvu na elektromobily a další nízkouhlíkové technologie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 7. 3. 2016 výzvu v Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s názvem "Nízkouhlíkové technologie".
Dotace na zapojení žen na trh práce k dispozici pro firmy i neziskovky
Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo 10. 3. 2016 v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 61 na podporu zapojení žen na trh práce. Dotaci lze získat jak podporu konkrétního zapojení žen na trh práce (vzdělávání, poradenství a mentoring), tak na osvětu v otázce genderové či vícečetné diskriminace.
Nové zvýhodněné úvěry a záruky pro podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 11. 2. 2016 otevřelo druhou kontinuální výzvu programu Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele (MSP). Výzva je nastavena tak, aby doplňovala připravovaný program podpory EXPANZE v rámci Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Od ledna 7 nových výzev v OPPIK
V současné době je otevřeno 7 nových výzev z OPPIK. Způsobilými žadateli jsou velké, střední a malé podniky, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a univerzity a další instituce terciálního vzdělávání, obecně prospěšné společnosti, komory a zájmová sdružení právnických osob.

Stránky