Zemědělci

7. kolo PRV
Ministerstvo zemědělství (Mze) zveřejnilo pravidla pro podzimní 7.kolo příjmu žádostí v Programu rozvoj venkova (PRV).
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyhlásil 7. kolo programů Provozní úvěry a Investiční úvěry. Podpora určená na snížení jistiny úvěru v režimu de minimis může nově činit maximálně 30 000 EUR. Současně PGRLF také vyhlásil nový program Investiční úvěry Zemědělec, který je určen pro zemědělské prvovýrobce, jenž jsou zároveň malými a středními podniky. Sběr žádostí probíhá průběžně a začíná 18. 6. 2018. Celkem bude přijato maximálně 250 žádostí dohromady v rámci všech tří programů.
Poslední šance pro mladé zemědělce
Jste mladí a neklidní? Rádi byste rozjeli své zemědělské podnikání, ale hodila by se vám investice? V dubnu 2018 máte poslední možnost zažádat o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) na zahájení činnosti mladých zemědělců. Další kolo této výzvy již nebude v období 2014-2020 vyhlášeno. A přece si nechcete nechat utéct 45 tis. eur!
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo národní program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018.
5. kolo příjmu žádostí PRV
Ministerstvo zemědělství (Mze) zveřejnilo Specifická pravidla pro žadatele k 5. kolu výzev Programu rozvoje venkova (PRV).
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) zahájí 26. 6. 2017 příjem žádostí do programů investiční a Provozní úvěry.
Úvěrové programy pro podnikatele
Podnikatelé a zemědělci mohou žádat o zvýhodněné úvěry na své podnikatelské aktivity.
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro národní dotační programy pro rok 2017.
MZe podpoří obnovu venkovských památek
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo na začátku ledna národní výzvu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.

Stránky