Podnikatelé

Posílení finančních kapacit pro ČIP
Cílem Středoevropského fondu fondů je formou rozvojového kapitálu podpořit rostoucí inovativní firmy v zemích regionu střední Evropy. Fond fondů je řízen Evropským investičním fondem (EIF) a vedle ČR se do něj zapojilo také Slovensko, Slovinsko, Rakousko a Mezinárodní investiční banka (MIB). CEFoF již uzavřel na české půdě investice do fondů ESPIRA a ENERN TECH III, které budou směřovat kapitálové investice do podniků v ČR, SR a širším regionu.
Péče o předškolní děti
Další výzva na podporu zařízení pro péči o předškolní děti by měla být vyhlášena na jaře 2019 s plánovanou alokací více než jedna miliarda korun. Podpora bude zaměřena zejména na stávající dětské skupiny a klade si za cíl zpřístupnit předškolní péči a umožnit rodičům bezproblémový návrat do pracovního života.
ČMZRB a TA ČR společně podpoří podnikatelské i nepodnikatelské subjekty s výzkumným nebo inovačním záměrem.
TA ČR vyhlašuje 4. soutěž v programu Epsilon
Program Epsilon podporuje projekty, jejichž cílem je zlepšit postavení českého průmyslu, kvalitu výrobků a výrobní postupy. Zájemci o podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR) se mohou zúčastnit veřejné soutěže. Termín přihlášek je 12. dubna 2018.
ČR se prostřednictvím ČMZRB zapojí do tzv. Středoevropského fondu fondů (SFF) a podpoří formou rizikového kapitálu rostoucí inovativní firmy
V rámci EHP a Norských fondů vznikl nový Fond pro regionální kooperaci určený k podpoře financování přeshraničních a nadnárodních projektů řešících společné výzvy Evropy.
Evropská unie umožňuje zúčastnit se veřejné konzultace o podobě nových dotačních programů pro období po roce 2020. Cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem zajistit, aby byly prostředky z rozpočtu EU využívány co nejefektivněji. Konzultace je možné se zúčastnit do 8. března 2018.
Harmonogram OPPIK 2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018.
GDPR: co nás čeká?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) představuje nový a převratný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Jeho cílem je posílit ochranu všech rezidentů Evropské unie v oblasti jejich osobních údajů. GDPR tak zavádí nová a přísnější pravidla.
Českomoravská záruční a rozvojová banka má otevřený program Program ZÁRUKA 2015 až 2023.

Stránky