Podnikatelé

Dotace na bydlení ze SFRB
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dlouhodobě poskytuje dotace na opravy, modernizaci i výstavbu nového bydlení. SFRB aktuálně přijímá žádosti na regeneraci sídlišť a v dalších čtyřech průběžných výzvách.
V OPPIK vyhlášeny výzvy na úspory energií
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byly vyhlášeny dvě výzvy na úspory energie. Podnikatelé mohou získat dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov a na množství dalších opatření ve smyslu modernizace a rekonstrukce, které povedou k úsporám energií.
Výstavba a rekonstrukce budov pro podnikatele
V rámci OPPIK byla vyhlášena výzva Nemovitosti III, která podpoří modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících, nebo jejich nahrazení budovami novými. Na malé a střední podnikatele čeká 1,4 mld. Kč. Sběr žádostí bude probíhat průběžně od 22. října 2018.
Aktualizace pravidel IROP a OPZ
Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu a řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost aktualizovaly během května svá Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Změny se týkají například možnosti provádění změn v žádostech, zadávání veřejných zakázek či ochrany osobních údajů.
Pozastavení certifikace OP PIK
Kvůli výsledku auditu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který odhalil vysokou chybovost, pozastavila Evropská komise Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podle MPO však financování podnikatelských projektů ohroženo není, jelikož je ministerstvo uhradí z národních zdrojů. Pozastavení programu se odhaduje na několik měsíců.
Posílení finančních kapacit pro ČIP
Cílem Středoevropského fondu fondů je formou rozvojového kapitálu podpořit rostoucí inovativní firmy v zemích regionu střední Evropy. Fond fondů je řízen Evropským investičním fondem (EIF) a vedle ČR se do něj zapojilo také Slovensko, Slovinsko, Rakousko a Mezinárodní investiční banka (MIB). CEFoF již uzavřel na české půdě investice do fondů ESPIRA a ENERN TECH III, které budou směřovat kapitálové investice do podniků v ČR, SR a širším regionu.
Péče o předškolní děti
Další výzva na podporu zařízení pro péči o předškolní děti by měla být vyhlášena na jaře 2019 s plánovanou alokací více než jedna miliarda korun. Podpora bude zaměřena zejména na stávající dětské skupiny a klade si za cíl zpřístupnit předškolní péči a umožnit rodičům bezproblémový návrat do pracovního života.
ČMZRB a TA ČR společně podpoří podnikatelské i nepodnikatelské subjekty s výzkumným nebo inovačním záměrem.
TA ČR vyhlašuje 4. soutěž v programu Epsilon
Program Epsilon podporuje projekty, jejichž cílem je zlepšit postavení českého průmyslu, kvalitu výrobků a výrobní postupy. Zájemci o podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR) se mohou zúčastnit veřejné soutěže. Termín přihlášek je 12. dubna 2018.
ČR se prostřednictvím ČMZRB zapojí do tzv. Středoevropského fondu fondů (SFF) a podpoří formou rizikového kapitálu rostoucí inovativní firmy

Stránky