Podnikatelé

ČMZRB a TA ČR společně podpoří podnikatelské i nepodnikatelské subjekty s výzkumným nebo inovačním záměrem.
TA ČR vyhlašuje 4. soutěž v programu Epsilon
Program Epsilon podporuje projekty, jejichž cílem je zlepšit postavení českého průmyslu, kvalitu výrobků a výrobní postupy. Zájemci o podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR) se mohou zúčastnit veřejné soutěže. Termín přihlášek je 12. dubna 2018.
ČR se prostřednictvím ČMZRB zapojí do tzv. Středoevropského fondu fondů (SFF) a podpoří formou rizikového kapitálu rostoucí inovativní firmy
V rámci EHP a Norských fondů vznikl nový Fond pro regionální kooperaci určený k podpoře financování přeshraničních a nadnárodních projektů řešících společné výzvy Evropy.
Evropská unie umožňuje zúčastnit se veřejné konzultace o podobě nových dotačních programů pro období po roce 2020. Cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem zajistit, aby byly prostředky z rozpočtu EU využívány co nejefektivněji. Konzultace je možné se zúčastnit do 8. března 2018.
Harmonogram OPPIK 2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018.
GDPR: co nás čeká?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) představuje nový a převratný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Jeho cílem je posílit ochranu všech rezidentů Evropské unie v oblasti jejich osobních údajů. GDPR tak zavádí nová a přísnější pravidla.
Českomoravská záruční a rozvojová banka má otevřený program Program ZÁRUKA 2015 až 2023.
V OPPIK vyhlášena již VII výzva na pořízení technologií.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní program na podporu cestovního ruchu pro rok 2018.

Stránky