Dotace na zapojení žen na trh práce k dispozici pro firmy i neziskovky

Dotace na zapojení žen na trh práce k dispozici pro firmy i neziskovky
Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo 10. 3. 2016 v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 61 na podporu zapojení žen na trh práce. Dotaci lze získat jak podporu konkrétního zapojení žen na trh práce (vzdělávání, poradenství a mentoring), tak na osvětu v otázce genderové či vícečetné diskriminace.

Na podporu mají nárok v oddělené výzvě (č. 62) i subjekty se sídlem v hl. m. Praha.

Celková výše dotace musí být minimálně 1 mil. Kč, maximálně 6 mil. Kč.

O dotaci mohou žádat jak podnikatelské subjekty (včetně OSVČ), tak neziskové organizace a veřejný sektor.

Výše podpory je 85 % pro podnikatelské subjekty, až 100 % pro neziskové organizace a 95 % pro obce.

Dotaci je možné získat ve 3 oblastech:

1) Komplexní podpora vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby

Mezi podporované aktivity mimo jiné patří:

 • motivační kurzy a psychologické poradenství,
 • profesní a kariérové poradenství,
 • poradenství při hledání zaměstnání, zprostředkování zaměstnání,
 • koučink / mentoring,
 • vzdělávání v oblasti manažerských dovedností, projektového řízení a strategického plánování,
 • vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančního managementu,
 • odborné vzdělávání reagující na potřeby regionu,
 • vzdělávání v oblasti IT gramotnosti / jazykové vzdělávání pouze v kombinaci s výše uvedenými aktivitami.

2) Podpora opatření vedoucích k odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně vícečetné diskriminace) a dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů

Mezi podporované aktivity mimo jiné patří:

 • právní a psychologická podpora
 • telefonní linka obětem genderové či vícečetné diskriminace
 • právní poradenství pro individuální i firemní klientelu
 • osvětové, vzdělávací a motivační aktivity

3) Podpora aktivit vedoucích k vyššímu zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby

Mezi podporované aktivity mimo jiné patří:

 • vzdělávání mužů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a rodičovských kompetencí
 • poradenství a osvětové aktivity

[su_button url="http://www.esfcr.cz/vyzva-061-opz" background="#1E5190" size="4" left="yes"]Seznamte se s výzvou č. 61[/su_button]

Štítky: