Od ledna 7 nových výzev v OPPIK

Od ledna 7 nových výzev v OPPIK
V současné době je otevřeno 7 nových výzev z OPPIK. Způsobilými žadateli jsou velké, střední a malé podniky, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a univerzity a další instituce terciálního vzdělávání, obecně prospěšné společnosti, komory a zájmová sdružení právnických osob.

Na které aktivity můžete získat dotaci?

Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Předmětem výzvy je zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí ve formě vynálezů/patentů, ochranných známek, užitných či průmyslových vzorů. Alokace výzvy činí 50 mil. Kč. Žadatelé o dotaci mohou podávat své žádosti od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

Technologické platformy

Předmětem výzvy je podpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v sektoru vědy a výzkumu v technologických v oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti TP. Alokace výzvy činí 80 mil. Kč. Žadatelé o dotaci mohou podávat své žádosti od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

Služby infrastruktury

Předmětem výzvy je provozování inovační infrastruktury; rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií a výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. Alokace výzvy činní 1,4 mld. Kč. Žadatelé o dotaci mohou podávat své žádosti od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

Technologie

Předmětem výzvy jsou realizace podnikatelských záměrů rozvojových podniků a podpora modernizačních rozvojových projektů. Přípustným místem dopadu jsou pouze hospodářsky problémové regiony. Alokace výzvy činní 1 500 mil. Kč. Žadatelé o dotaci mohou podávat své žádosti od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

Obnovitelné zdroje energie

Předmětem výzvy je vybudování a rekonstrukce výroben elektřiny, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla. Alokace výzvy činní 360 mil. Kč. Žadatelé o dotaci mohou podávat své žádosti od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

Úspory energie v SZT

Předmětem výzvy jsou rekonstrukce a rozvoj v soustavách zásobování teplem (SZT) a zvyšování účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Alokace výzvy činní 1 mld. Kč Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Žadatelé o dotaci mohou podávat plné žádosti od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016.

Smart grids I: Distribuční sítě

Předmětem výzvy je nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách či řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.  Alokace výzvy činní 750 mil. Kč.  Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Žadatelé o dotaci mohou podávat plné žádosti od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016.

Smart grids II

Předmětem výzvy je  zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Alokace výzvy činní 1,8 mld. Kč. Předběžné žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Žadatelé o dotaci mohou podávat své žádosti od 1.3.2016 do 30.6.2016. 

Štítky: