IROP zveřejnil harmonogram výzev na rok 2017

Řídící orgán IROP aktualizoval harmonogram výzev IROP pro rok 2016 a zveřejnil harmonogram na rok 2017. Do konce roku 2016 budou vyhlášeny výzvy pro ITI a IPRÚ regiony v oblasti dopravy, sociálních služeb, vzdělání a kultury. Dále budou vyhlášeny výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj.

Nejočekávanější výzvy do konce roku 2016:

  • Rozvoj infrastruktury komunitních center, plánovaný termín příjmu žádostí: 7/2016–10/2016
  • Sociální podnikání II., plánovaný termín příjmu žádostí: 9/2016–1/2017
  • Infrastruktura základních škol, plánovaný termín příjmu žádostí: 9/2016–2/2017
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, plánovaný termín příjmu žádostí: 11/2016–4/2017
  • Zateplování bytových domů, plánovaný termín příjmu žádostí: 12/2016–12/2017
  • Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy II., plánovaný termín příjmu žádostí: 1/2017–4/2017

V roce 2017 podle vydaného harmonogramu budou podporovány především aktivity spojené se vzděláváním, sociálními službami a sociálním bydlením. Podpořen bude i eGovernment, komunitně vedený místní rozvoj a opět i zateplování.

Štítky: