AKTUALIZACE: Získejte dotaci na školení svých zaměstnanců

Během první poloviny roku 2016 budou vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na oblast podnikového vzdělávání zaměstnanců. První z nich – program POVEZ II – je již otevřen pro sběr žádostí.
Během první poloviny roku 2016 budou vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na oblast podnikového vzdělávání zaměstnanců. První z nich – program POVEZ II – je již otevřen pro sběr žádostí.

1) POVEZ II – Úřad práce ČR

Dne 31. 3. 2016 byl spuštěn příjem žádostí v rámci projektu POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Úřadu práce ČR. Finanční alokace je ve výši 3,5 mld. Kč. Výzva je průběžná a bude otevřena až do r. 2020. Žadatelem mohou být zaměstnavatelé, OSVČ – fyzické osoby (bez zaměstnanců) i NNO, jejichž provozovny leží mimo území hl. m. Prahy. Žádat mohou o příspěvek na úhradu vzdělávání stávajících i budoucích zaměstnanců (nikoli DPP/DPČ) a o náhradu mzdových nákladů za školené stávající zaměstnance a mzdu interního lektora. Podporováno je:

 • další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání směřující k udržení či zvýšení kvalifikace, v zařízeních s akreditovaným programem,
 • odborná jazyková výuka, max. 6 měsíců,
 • další profesní vzdělávání v neakreditovaných programech dle potřeb zaměstnavatele, potřeby posoudí ÚP,
 • soft skills jen výjimečně, pouze pokud přímo souvisí s pracovní pozicí.

Podporováno není:

 • dálkové a e-learningové vzdělávání,
 • vzdělávání bez závěrečného ověření (zkoušky),
 • jen zkouška bez výuky,
 • obecné vzdělávání typu řidičské oprávnění nebo obecná IT gramotnost.

Maximální výše podpory činí průměrně 500 tis. Kč/měsíc, tedy 6 mil. Kč/rok. 

Výše podpory:

 • 85 % na školení
 • 100 % na náhradu mzdy školených zaměstnanců a interního lektora

Způsobilé výdaje: 

 • náklady na externě zajišťované kurzy
 • mzdové náklady interního lektora (max. 230 Kč/hod. vč. odvodů)
 • náhrada mezd zaměstnanců po dobu školení (až 29 700 Kč/měsíc/zaměstnanec včetně odvodů)

Způsob financování: 

 • ex post, měsíčně na základě vyúčtování a docházky

! Bodové zvýhodnění žádosti při vzdělávání min. 20 % zaměstnanců ve věku 54+ !

2) Podnikové vzdělávání – Operační program Zaměstnanost

Podnikatelské subjekty všech velikostí mohou od 1. 6. 2016 do 1. 8. 2016 žádat o dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci výzvy č. 43 Podnikové vzdělávání Operačního programu Zaměstnanost. Žádat mohou i firmy se sídlem či provozovnou na území hl. m. Prahy, pokud samotné školení bude probíhat mimo území hlavního města. V této výzvě bude podporováno vzdělávání v těchto oblastech:

 • Základní IT (IT I.)
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Odborné IT (IT II)
 • Účetní a ekonomické kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělání

Minimální výše nejvýše dvouletého projektu je 500 tis. Kč. Školenými zaměstnanci v tomto případě mohou být i zaměstnanci pracující na DPČ, nikoli však na DPP.

Jaký je rozdíl mezi oběma výzvami?

Program POVEZ II je vhodnější pro školení menšího počtu osob, nebo dokonce jednotlivců, ve specifických oblastech spíše technického rázu. Chcete-li vzdělávat větší množství zaměstnanců a obsáhnout i témata jako např. asertivita, manažerské dovednosti, prevence syndromu vyhoření apod., zvolte raději výzvu Podnikové vzdělávání.

Štítky: