Nové zvýhodněné úvěry a záruky pro podnikatele

Nové zvýhodněné úvěry a záruky pro podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 11. 2. 2016 otevřelo druhou kontinuální výzvu programu Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele (MSP). Výzva je nastavena tak, aby doplňovala připravovaný program podpory EXPANZE v rámci Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Prostřednictvím programu Záruka 2015 až 2023 mohou úspěšní žadatelé získat podporu na aktivity, které není možné podpořit z chystaného programu OPPIK. Podpora tak může být poskytnuta i v oborech činností nebo regionech (např. Praha), které nemohou být podpořeny prostřednictvím OPPIK.

V roce 2015 v první výzvě programu Záruka bylo poskytnuto celkem 2 540 záruk v objemu 6,6 mld. Kč. Ve druhé výzvě programu Záruka 2015 až 2023 budou malým podnikatelům, kteří zaměstnávají maximálně 50 zaměstnanců, poskytovány záruky až do 70 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše tak může činit až 4 mil. Kč. Ve zvláštních případech, kdy podnikatelé zaměstnávání vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, bude výše činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše může činit až 20 mil. Kč. Program administruje Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Podpora prostřednictvím finančních nástrojů v programu Expanze bude součástí OPPIK a jeho účelem je podpora MSP prostřednictvím úvěrů a záruk pro zlepšení přístupu MSP k financování. Alokace pro tento finanční nástroj by měla činit 350 mil. €.

[su_button url="http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/program-zaruka-..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Seznamte se s programem ZÁRUKA[/su_button]

Štítky: