Podnikatelé

TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v novém  programu ÉTA
Technologická agentrua ČR (TAČR) vyhlásí první veřejnou soutěž v novém programu Éta, který se zaměřuje na společenskovědní a humanitní výzkum, experimentální vývoj a inovace.
Nové výzvy v OPPIK
Zájemci mohou aktuálně podávat projektové žádosti do 8 nových dotačních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) výzvu k předkládání žádosti o podporu v oblasti sociálního podnikání.
Fotovoltaické systémy pro podniky
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) příjem žádostí na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.
Úvěrové programy pro podnikatele
Podnikatelé a zemědělci mohou žádat o zvýhodněné úvěry na své podnikatelské aktivity.
Řídicí orgán OPPIK vyhlásil výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie (NUT) a Obnovitelné zdroje energie (OZE).
Harmonogram OPPIK na rok 2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram plánovaných výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Stáže pro mladé a znevýhodněné
Příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Fond dalšího vzdělávání realizuje dva projekty na podporu zapojení znevýhodněných zájemcům a uchazečům o zaměstnání. První projekt “Cesta pro mladé” je určen studentům posledního ročníku středních a vysokých, druhý projekt “Vzdělávání praxí” je zejména pro ty, kteří se na trh práce vracejí po delší době.
Co chystá IROP v roce 2017?
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu plánuje v příštím roce vyhlásit 24 výzev. Většina výzev bude zaměřena na sociální oblast, kde budou podporovány komunitní centra, sociální bydlení či sociální podnikání. IROP rovněž podpoří rozvoj infrastruktury základních a mateřských škol. Další výzvy budou zaměřené na dopravu a energetické úspory.
Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v roce 2017 v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) opět vyhlásit výzvu na vzdělávání zaměstnanců.

Stránky