OPPIK vyhlásil výzvu na elektromobily a další nízkouhlíkové technologie

OPPIK vyhlásil výzvu na elektromobily a další nízkouhlíkové technologie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 7. 3. 2016 výzvu v Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s názvem "Nízkouhlíkové technologie".

Cílem je podpora zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Jedná se o první  výzvu v tomto programu podpory.

Žádat o dotaci mohou malé, střední a velké podniky včetně těch ve vlastnictví veřejného sektoru.

Výše podpory se liší dle žadatele a dle podporované aktivity. Příjem žádostí v kolové výzvě bude probíhat od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Výzva se člení do 3 oblastí:

1) Elektromobilita

Podporované aktivity:

  • pořízení elektromobilů (výše dotace musí být minimálně 70 tis. Kč, maximálně 3 mil. Kč)
  • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu (výše dotace musí být minimálně 50 tis. Kč)

Výše podpory je 70 % pro malé podniky, 60 % pro střední podniky a 50 % pro velké podniky.

2) Akumulace energie

Podporované aktivity:

  • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Výše dotace musí být minimálně 50 tis. Kč.

3) Druhotné suroviny

Podporované aktivity:

  • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
  • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny)
  • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

Výše dotace musí být minimálně 1 mil. Kč, maximálně 100 mil. Kč.

[su_button url="http://www.czechinvest.org/nizkouhlikove-technologie-vyzva-i" background="#1E5190" size="4" left="yes"]Seznamte se s výzvou v programu NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE[/su_button]

 

 

Štítky: