Investiční a Provozní úvěry zastaveny

PGRLF informoval, že 16. 6. 2016 dočasně ukončil přijímání žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry.

Důvodem je skutečnost, že objem podaných žádostí přesáhl doposud alokovaný limit finančních prostředků pro tyto programy.

K otevření dalšího příjmu žádostí do těchto programů dojde opět 1. 9. 2016. Modifikovaná pravidla programů budou zveřejněna na internetových stránkách PGRLF před otevřením příjmu žádostí. PGRLF, a.s. zároveň upozorňuje, že u všech ostatních programů podpory, které poskytuje, pokračuje přijímání žádostí beze změny. Jedná se o tyto programy podpory:

  • Podpora pojištění 
  • Podpora pojištění lesních školek
  • Pojištění lesních porostů
  • Program Zemědělec
  • Podpora nákupu půdy
  • Technika pro hospodaření v lesích
  • Dřevozpracující provozovny
  • Podpora školkařských provozoven
  • Program Zpracovatel

Zdroj: SZIF