Podnikatelé

Druhá výzva v programu POTENCIÁL (OPPIK), podporujícím založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, byla otevřena s dvouměsíčním předstihem oproti plánovanému harmonogramu.
Agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci s MPO vyhlásili tři průběžné výzvy financované z OPPIK, programu MARKETING, zaměřené na podporu mezinárodní konkurenceschopnosti podniků z oblasti zpracovatelského průmyslu. Sběr žádostí je otevřen od 18. 7. 2016 nejpozději do 30. 6. 2018
Výzvy 3. kola PRV
Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo podrobná pravidla pro první dvě výzvy 3. kola Programu rozvoje venkova (PRV), které proběhne v termínu 1. 10.–15. 10. 2016.
PGRLF informoval, že 16. 6. 2016 dočasně ukončil přijímání žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry.
study-table-141282
Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo očekávanou výzvu č. 43 s názvem "Podnikové vzdělávání zaměstnanců". Příjem žádostí bude otevřen od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
Řídící orgán IROP aktualizoval harmonogram výzev IROP pro rok 2016 a zveřejnil harmonogram na rok 2017. Do konce roku 2016 budou vyhlášeny výzvy pro ITI a IPRÚ regiony v oblasti dopravy, sociálních služeb, vzdělání a kultury. Dále budou vyhlášeny výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj.
Rozvoj sociálních služeb
Koncem května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zahájilo sběr žádostí pro tři výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).
Během první poloviny roku 2016 budou vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na oblast podnikového vzdělávání zaměstnanců. První z nich – program POVEZ II – je již otevřen pro sběr žádostí.
Během první poloviny roku 2016 budou vyhlášeny dvě výzvy zaměřené na oblast podnikového vzdělávání zaměstnanců. První z nich – program POVEZ II – je již otevřen pro sběr žádostí.
OPPIK vyhlásil výzvu na elektromobily a další nízkouhlíkové technologie
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo 7. 3. 2016 výzvu v Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) s názvem "Nízkouhlíkové technologie".
Dotace na zapojení žen na trh práce k dispozici pro firmy i neziskovky
Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo 10. 3. 2016 v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 61 na podporu zapojení žen na trh práce. Dotaci lze získat jak podporu konkrétního zapojení žen na trh práce (vzdělávání, poradenství a mentoring), tak na osvětu v otázce genderové či vícečetné diskriminace.

Stránky