Podnikatelé

Podpora cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní programy na podporu cestovního ruchu pro rok 2017. Programy jsou určeny pro obce i NNO.
Změny podzimních výzev OP PIK
Agentura pro podnikání a inovace (API), která je od 1. 6. 2016 novým zprostředkujícím subjektem pro OP PIK, slibuje vyhlášení prvních podzimních výzev na 17. 10. 2016. Přinášíme Vám shrnutí nejdůležitějších novinek, které nás v těchto výzvách čekají.
Nový zákon o veřejných zakázkách
Od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Cílem nového zákona je transpozice tří nových evropských zadávacích směrnic, snížení administrativní náročnosti zadávacích řízení a naopak zvýšení flexibility na straně zadavatelů při zadávání veřejných zakázek.
Harmonogramy výzev EU dotací avizují několik typů výzev. Jak žadatel o dotaci pozná, která výzva se ho týká, když se na první pohled zdá, že je jejich předmět stejný?
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chystá v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) další výzvu na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost.
Druhá výzva v programu POTENCIÁL (OPPIK), podporujícím založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, byla otevřena s dvouměsíčním předstihem oproti plánovanému harmonogramu.
Agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci s MPO vyhlásili tři průběžné výzvy financované z OPPIK, programu MARKETING, zaměřené na podporu mezinárodní konkurenceschopnosti podniků z oblasti zpracovatelského průmyslu. Sběr žádostí je otevřen od 18. 7. 2016 nejpozději do 30. 6. 2018
Výzvy 3. kola PRV
Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo podrobná pravidla pro první dvě výzvy 3. kola Programu rozvoje venkova (PRV), které proběhne v termínu 1. 10.–15. 10. 2016.
PGRLF informoval, že 16. 6. 2016 dočasně ukončil přijímání žádostí v rámci programů Investiční úvěry a Provozní úvěry.
study-table-141282
Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo očekávanou výzvu č. 43 s názvem "Podnikové vzdělávání zaměstnanců". Příjem žádostí bude otevřen od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Stránky