Podnikatelé

V OPPIK vyhlášena již VII výzva na pořízení technologií.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní program na podporu cestovního ruchu pro rok 2018.
Třetí výzvy v OPPIK na úspory energií
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) další příjem žádostí na energetické úspory v podnikatelského sektoru.
Aktuálně vyhlášené výzvy v OPPIK
Zájemci mohou aktuálně podávat projektové žádosti do 14 dotačních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Harmonogram TAČR 2018
TA ČR zveřejnila předběžný harmonogram celkem 12 plánovaných veřejných soutěží, které budou vyhlášeny v roce 2018.
TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v novém  programu ÉTA
Technologická agentrua ČR (TAČR) vyhlásí první veřejnou soutěž v novém programu Éta, který se zaměřuje na společenskovědní a humanitní výzkum, experimentální vývoj a inovace.
Nové výzvy v OPPIK
Zájemci mohou aktuálně podávat projektové žádosti do 8 nových dotačních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) výzvu k předkládání žádosti o podporu v oblasti sociálního podnikání.
Fotovoltaické systémy pro podniky
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) příjem žádostí na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.
Úvěrové programy pro podnikatele
Podnikatelé a zemědělci mohou žádat o zvýhodněné úvěry na své podnikatelské aktivity.

Stránky