Podnikatelé

Harmonogram OPPIK 2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018.
GDPR: co nás čeká?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) představuje nový a převratný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Jeho cílem je posílit ochranu všech rezidentů Evropské unie v oblasti jejich osobních údajů. GDPR tak zavádí nová a přísnější pravidla.
Českomoravská záruční a rozvojová banka má otevřený program Program ZÁRUKA 2015 až 2023.
V OPPIK vyhlášena již VII výzva na pořízení technologií.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní program na podporu cestovního ruchu pro rok 2018.
Třetí výzvy v OPPIK na úspory energií
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) další příjem žádostí na energetické úspory v podnikatelského sektoru.
Aktuálně vyhlášené výzvy v OPPIK
Zájemci mohou aktuálně podávat projektové žádosti do 14 dotačních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Harmonogram TAČR 2018
TA ČR zveřejnila předběžný harmonogram celkem 12 plánovaných veřejných soutěží, které budou vyhlášeny v roce 2018.
TAČR vyhlásí 1. veřejnou soutěž v novém  programu ÉTA
Technologická agentrua ČR (TAČR) vyhlásí první veřejnou soutěž v novém programu Éta, který se zaměřuje na společenskovědní a humanitní výzkum, experimentální vývoj a inovace.
Nové výzvy v OPPIK
Zájemci mohou aktuálně podávat projektové žádosti do 8 nových dotačních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Stránky