TA ČR vyhlašuje 4. soutěž v programu Epsilon

TA ČR vyhlašuje 4. soutěž v programu Epsilon
Program Epsilon podporuje projekty, jejichž cílem je zlepšit postavení českého průmyslu, kvalitu výrobků a výrobní postupy. Zájemci o podporu od Technologické agentury ČR (TA ČR) se mohou zúčastnit veřejné soutěže. Termín přihlášek je 12. dubna 2018.

TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Program EPSILON je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech:

  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
  • Prostředí pro kvalitní život

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

  • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
  • Podprogram 2 - Energetika a materiály
  • Podprogram 3 - Životní prostředí

V každém návrhu projektu musí být nově alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant (dále také AG) je organizace (právnická osoba či podnikající fyzická osoba), která musí mít sídlo v České republice, a která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. Hlavní rolí AG je přispět k tomu, aby výsledek projektu byl uplatnitelný a také následně uplatněný a využívaný v praxi.

Sběr žádostí probíhá od 1. 3. 2018 do 12. 4. 2018.

Alokace: 500 mil. Kč

Výše dotace: 60 % způsobilých výdajů

Užitečné informace o podmínkách soutěže, způsobu hodnocení a pomoc s podáním přihlášky mohou dostat zájemci na semináři 20. března 2018 od 10 do 12 hodin v sídle TA ČR. Registrace je možná zde:  https://goo.gl/forms/JJmCVVgWonI6VGUB3. Seminář bude také živě vysílán na stránkách TA ČR.

Informace o výzvě

Štítky: