České inovativní podniky díky Středoevropskému fondu fondů kapitálově posílí o desítky milionů EUR

Posílení finančních kapacit pro ČIP
Cílem Středoevropského fondu fondů je formou rozvojového kapitálu podpořit rostoucí inovativní firmy v zemích regionu střední Evropy. Fond fondů je řízen Evropským investičním fondem (EIF) a vedle ČR se do něj zapojilo také Slovensko, Slovinsko, Rakousko a Mezinárodní investiční banka (MIB). CEFoF již uzavřel na české půdě investice do fondů ESPIRA a ENERN TECH III, které budou směřovat kapitálové investice do podniků v ČR, SR a širším regionu.

Středoevropský fond fondů skrze vybrané fondy nabídne podporu pro růstově orientované české firmy, resp. firmy v regionu střední Evropy, které potřebují a shánějí kapitál na svůj další rozvoj. To znamená například na rozšíření výroby, expanzi na nové trhy či realizaci klíčových projektů nezbytných pro další růst apod. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a menší mid-cap společnosti ve fázi „later stage“ či „growth“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vložilo do projektu prostřednictvím ČMZRB 8,2 milionů EUR. Celkový objem CEFoF po započtení všech ostatních investorských vkladů včetně 40 % od samotného EIF bude minimálně 80 milionů EUR, které budou navýšeny po očekávaném zapojení Maďarska. EIF by díky českému vkladu měl zajistit investice do České republiky minimálně ve výši 8,2 mil. EUR. Celkově se však díky účasti dalších soukromých investorů počítá s aktivací okolo čtyřnásobku této sumy na projekty českých podniků a zároveň s plnou návratností investovaných prostředků.

Středoevropský fond fondů, který je řízen Evropským investičním fondem, v současné době vybírá vhodné již existující nebo nově založené fondy rizikového kapitálu a private equity z regionu střední Evropy, a do těchto fondů investuje dané finanční prostředky určené na podporu podnikatelů. Investice EIF bude tvořit maximálně 50 % kapacity vybraného fondu, druhou polovinu doplní soukromé investice. Manažeři těchto vybraných fondů pak budou nezávisle vybírat podniky a kapitálově do nich vstoupí. Celkový očekávaný objem nových investic tak představuje minimálně 160 milionů EUR. Výše tohoto vstupu v případě jedné firmy by se mohla pohybovat v řádu desítek až stovek milionů korun. Fond fondů po spuštění koncem prosince minulého roku již uzavřel dvě investice, a to do fondů ESPIRA a ENERN TECH III. Ty budou nyní směřovat rizikový a rozvojový kapitál do vybraných podniků v Česku, na Slovensku a v širším regionu.

Více informací

Štítky: