Dotace na bydlení ze SFRB

Dotace na bydlení ze SFRB
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dlouhodobě poskytuje dotace na opravy, modernizaci i výstavbu nového bydlení. SFRB aktuálně přijímá žádosti na regeneraci sídlišť a v dalších čtyřech průběžných výzvách.

SFRB vyhlašuje dotace na opravu sídlišť

Program Regenerace sídlišť  podpoří projekty zaměřené na zkvalitnění veřejného prostranství ve městech. Dotaci mohou získat obce například na opravu místní komunikace a veřejného osvětlení, výstavbu protipovodňových stěn nebo podzemního vedení vysokého napětí. Díky dotacím mohou vznikat také dětská hřiště nebo rekreační zóny a plochy veřejné zeleně.

Vybrané projekty budou podpořené až do 50 % uznatelných nákladů, maximální výše jednoho příspěvku je 6 mil. Kč. Příjemci mohou tuto dotaci kombinovat s výhodným úvěrem a pokrýt tak až 90 % nákladů. Výhodou je zejména možnost předčasného splacení úvěru bez dalších poplatků a možnost využít dotace na již zahájené projekty.  Žádosti přijímá SFRB do 4. září 2018.

Kontinuální výzvy na výhodné úvěry

Kromě toho mohou obce kontinuálně žádat o úvěry z programu Pro obce, který slouží ke krytí nákladů spojených s přestavbou a modernizací bytů. Úvěrem může být kryto nejvýše 50 % celkových nákladů rekonstrukce a doba splatnosti je 10 let. Prostředky je možné využít například na výměnu oken, střešní krytiny, opravy výtahů a schodišť nebo pořízení solárních panelů.

Vlastníci bytových domů (včetně obcí) mohou žádat o úvěr také v rámci programu Panel 2013+. Peníze lze využít na snížení energetické náročnosti domů, opravy poruch nebo modernizaci společných prostor a bytových jader. Úvěrem může být kryto 90 % nákladů na opravy a jeho splatnost je na 10, 20 nebo 30 let.

Speciální program Výstavby nabízí výhodné úvěry na výstavbu nových nájemních domů pro seniory, mladé lidi do 30 let a lidi, jejichž obydlí zničila přírodní katastrofa. Splatnost úvěry je 30 let od dokončení výstavby. Obydlí poničené živelní pohromou je možné podpořit díky programu Živel. Výše úvěru opravu dosahuje 300 tisíc Kč na jeden byt, v případě pořízení nebo výstavby nového domu je možné zažádat o úvěr 1,5 resp. 2,5 mil. Kč.

Všechny programy lze využít na území celé České republiky.