Podnikatelé mohou získat dotaci na úspory energie

V OPPIK vyhlášeny výzvy na úspory energií
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byly vyhlášeny dvě výzvy na úspory energie. Podnikatelé mohou získat dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov a na množství dalších opatření ve smyslu modernizace a rekonstrukce, které povedou k úsporám energií.

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy (č. II)

Výzva je určena na podporu výstavby nových energeticky efektivních budov a  výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Podnikatelé mohou žádat průběžně až do ledna 2020, avšak k omezené alokaci doporučejeme případným zájemců neváhat.

Sběr žádostí bude probíhat průběžně od 16. 7. 2018 do 15. 1. 2020.

Výše podpory: min. 200 tis. Kč, max. 200 tis. Kč

Alokace: 100 mil. Kč

Výše dotace: malý podnik 80 %, střední podnik 70 %, velký podnik 60 %

Úspory energie (č. IV)

Cílem druhé výzvy je podpořit opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Může jít například o modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku a další. Spolufinancovány budou také náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení.

Sběr žádostí bude probíhat od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019.

Výše podpory: min. 300 tis. Kč, max. 15 mil. EUR

Alokace: 6 mld. Kč

Výše dotace: malý podnik 50 %, střední podnik 40 %, velký podnik 30 %

Štítky: