Podpora pro podnikatele formou kapitálových investic

ČR se prostřednictvím ČMZRB zapojí do tzv. Středoevropského fondu fondů (SFF) a podpoří formou rizikového kapitálu rostoucí inovativní firmy

Fond bude řízen Evropským investičním fondem (EIF), zapojí se do něj vedle České republiky také Slovensko, Slovinsko a Rakousko. Připojit by se mělo i Maďarsko. Rizikový kapitál by měl usnadnit další rozvoj malých a středních podniků ve fázi „later stage“ či „growth (např. rozšíření výroby, expanzi na zahraniční trhy, realizaci klíčových projektů nezbytných pro další růst apod.). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do projektu prostřednictvím ČMZRB 8,2 milionů EUR. Celkový rozpočet SFF bude minimálně 80 milionů EUR. Investice do projektů českých podniků by díky účasti dalších soukromých investorů měly dosáhnout nejméně 25 mil. EUR.

SFF momentálně vybírá vhodné již existující nebo nově založené fondy rizikového kapitálu z regionu střední Evropy, do kterých vloží finanční prostředky určené na podporu podnikatelů. Tento příspěvek bude tvořit maximálně 50 % kapacity fondu, druhou polovinu doplní soukromé investice. Manažeři vybraných fondů pak vyberou podniky z jednotlivých zúčastněných zemí a kapitálově do nich vstoupí.

Štítky: