OPPIK pomůže podnikatelům s výstavbou a rekonstrukcí budov

Výstavba a rekonstrukce budov pro podnikatele
V rámci OPPIK byla vyhlášena výzva Nemovitosti III, která podpoří modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících, nebo jejich nahrazení budovami novými. Na malé a střední podnikatele čeká 1,4 mld. Kč. Sběr žádostí bude probíhat průběžně od 22. října 2018.

Cílem programu Nemovitosti je usnadnit malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami. Realizací projektu dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostaveb jako rozšíření stávajících využitelných podnikatelských ploch. Podporována nebude výstavba objektu realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.

Způsobilými výdaji jsou zejména dlouhodobý hmotný majetek, úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov a další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu).

Sběr žádostí bude probíhat průběžně od 22. 10. 2018 do 22. 5. 2019.

Možní žadatelé: malé a střední podniky

Výše podpory: min. 1 mil. Kč, max. 30 mil. Kč

Alokace: 1,4 mld. Kč

Výše dotace: malý podnik 45%, střední podnik 35%

Štítky: