Dočasné pozastavení certifikace OP PIK

Pozastavení certifikace OP PIK
Kvůli výsledku auditu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který odhalil vysokou chybovost, pozastavila Evropská komise Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podle MPO však financování podnikatelských projektů ohroženo není, jelikož je ministerstvo uhradí z národních zdrojů. Pozastavení programu se odhaduje na několik měsíců.

Evropská komise pozastavila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Důvodem opatření je výsledek auditu ministerstva, který v programu odhalil čtrnáctiprocentní chybovost. Audit odhalil chyby na konci loňského roku. Podle něj byl problém především v nastavení pravidel pro podpořené projekty, které si dokážou samy vydělat. Tito podnikatelé měli předpokládaný čistý zisk odečíst od požadovaných peněz, což se ale v mnoha případech nestalo. Pozastavení operačního programu znamená v praxi pozastavení certifikace prostředků z rozpočtu EU do státního rozpočtu.

Financování podnikatelských projektů však podle ministerstva v ohrožení není, jelikož je MPO uhradí z národních zdrojů. Pozastavení by se tedy podle prohlášení Agentury pro podnikání a inovace nemělo dotknout proplácení dotací na účty žadatelů, které probíhá standardním způsobem. Rovněž by pozastavení nemělo mít vliv ani na příjem žádostí v aktuálně otevřených výzvách či na vyhlášení nových výzev, které budou dále probíhat v souladu s harmonogramem.

MPO v současnosti s Evropskou komisí řeší, jak napravit chyby, aby byl OP PIK co nejdříve znovu spuštěn. Pozastavení programu se odhaduje na několik měsíců.

Štítky: