ČMZRB a TA ČR podpoří výzkum a inovace

ČMZRB a TA ČR společně podpoří podnikatelské i nepodnikatelské subjekty s výzkumným nebo inovačním záměrem.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) a Technologická agentura ČR (TA ČR) společně podpoří podnikatelské i nepodnikatelské subjekty s výzkumným nebo inovačním záměrem. Cílem je nabídnout dofinancování jejich projektů formou zvýhodněných bankovních produktů. Svůj zájem stvrdily podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci dne 19. března 2018.

Nová spolupráce obou subjektů si klade za cíl přispět k navýšení objemu prostředků na podporu výzkumu a vývoje v ČR. Doposud využívané dotace, tj. nenávratná forma financování, byly dlouhodobě shledávány jako nedostatečné. Spolupráce mezi ČMZRB a TA ČR bude proto spočívat především v propojení dotační podpory financování výzkumu a vývoje a transferu technologií v ČR s obrátkovými nástroji, které realizuje ČMZRB společně se soukromými bankovními institucemi. Význam těchto obrátkových finančních nástrojů jako způsobu podpory se zvyšuje zejména s ohledem na snižování objemu fondů EU po roce 2020.

Finanční zdroje na tyto účely by měly být zajišťovány z evropských struktur, např. v rámci Investičního plánu pro Evropu. S ohledem na legislativní omezení v oblasti podpory výzkumu se v první fázi jedná především o koordinaci nabídky podpory malým a středním firmám. Možnost vyjádřit svůj zájem o záruku nebo o úvěr ze strany ČMZRB mají žadatelé například již v aktuálně vyhlášené čtvrté veřejné soutěži programu EPSILON.

Více informací

Štítky: