Ostatní

MŽP mění od 1. října podmínky programu Dešťovka zaměřeného na lepší hospodaření se srážkovou vodou. Nová Dešťovka bude dostupná i lidem mimo úředně vyhlášené suché oblasti a majitelům rekreačních domů. Změny podpoří ministerstvo navýšením alokace o 100 milionů korun.
Dotace na bydlení ze SFRB
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dlouhodobě poskytuje dotace na opravy, modernizaci i výstavbu nového bydlení. SFRB aktuálně přijímá žádosti na regeneraci sídlišť a v dalších čtyřech průběžných výzvách.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dvě výzvy na podporu environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO). Hlavní cílovou skupinou jsou mateřské, základní a střední školy, zažádat však může jakákoliv právnická osoba kromě organizačních složek státu a obchodních korporací.
Výzva Šablony II podpoří mateřské, základní i umělecké školy
Mateřské a základní školy spolu se školskými zařízeními a ZUŠ mohou předkládat žádosti o podporu zjednodušených projektů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvu Šablony II zaměřenou na podporu profesního rozvoje pedagogů, personálního posílení škol, zájmových aktivit žáků a kariérového poradenství.
V rámci EHP a Norských fondů vznikl nový Fond pro regionální kooperaci určený k podpoře financování přeshraničních a nadnárodních projektů řešících společné výzvy Evropy.
Evropská unie umožňuje zúčastnit se veřejné konzultace o podobě nových dotačních programů pro období po roce 2020. Cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem zajistit, aby byly prostředky z rozpočtu EU využívány co nejefektivněji. Konzultace je možné se zúčastnit do 8. března 2018.
Nadace ČEZ jako každý rok vyhlásila 5 výzev na podporu různých aktivit od budování dětských hřišť, přes bezbariérové školy až po výsadbu stromů.
GDPR: co nás čeká?
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) představuje nový a převratný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Jeho cílem je posílit ochranu všech rezidentů Evropské unie v oblasti jejich osobních údajů. GDPR tak zavádí nová a přísnější pravidla.
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) výzvu na zlepšení přírodních podmínek v lidských sídlech.
Výzva na výstavy a expozice vyhlášena
Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu na podporu výstav a budování expozic v roce 2018.

Stránky