Ostatní

Vláda chystá dotační tituly na ochranu měkkých cílů
Vláda ČR schválila návrh Ministerstva vnitra (MV) na vytvoření nových dotačních titulů, které přispějí ke zvýšení ochrany měkkých cílů.
Národní program na obnovu památek 2018
Ministerstvo kultury přijímá žádosti o podporu v programu Záchrana architektonického dědictví pro rok 2018.
Dotace na sport vyhlášena
Ministerstvo školství vyhlásilo v rámci nového programu Podpora materiálně technické základny sportu výzvu na investiční záměry pro ÚSC, TJ a SK.
Nový program na podporu sportu
Ministerstvo školství zveřejnilo pravidla nového programu na podporu materiálně technické základny sportu - TJ, ÚSC, SK.
OPZ podpoří zařízení péče o děti na 1.stupni ZŠ
Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo v Operačním programu Zaměstnanost dvě výzvy na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ.
Národní program Dešťovka
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo program Dešťovka pro lepší hospodaření s dešťovou vodou.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo druhou výzvu pro nestání neziskové organizace.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na rozvoj infrastruktury pro polyfunkční centra v IROP.
Obnova památek prostřednictvím ORP
Ministerstvo kultury má vyhlášený program na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (ORP).
Zajímavou příležitostí na podporu různých aktivit jsou nadační granty, například granty od Nadace ČEZ nebo od Nadace proměny Karla Komárka. Grantové výzvy se snaží zapojovat do projektů veřejnost zejména v přípravné fázi projektu, ale i během realizace projektu. Granty jsou určeny jak pro obce a města, tak i pro školy nebo nestátní neziskové organizace.

Stránky