Ostatní

MZe podpoří obnovu venkovských památek
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo na začátku ledna národní výzvu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo národní program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo národní program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020.
Podpora mimoškolních aktivit
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na začátku listopadu vyhlásilo dotační program na podporu a rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
Podpora cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo národní programy na podporu cestovního ruchu pro rok 2017. Programy jsou určeny pro obce i NNO.
Výzvy na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu rozvoje infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).
Výzvy na inkluzivní vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo v Operačním programu Věda, výzkum a vzdělávání (OPVVV) výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání. Do konce roku 2016 plánuje vyhlásit ještě 5 nových výzev.
Nový zákon o veřejných zakázkách
Od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Cílem nového zákona je transpozice tří nových evropských zadávacích směrnic, snížení administrativní náročnosti zadávacích řízení a naopak zvýšení flexibility na straně zadavatelů při zadávání veřejných zakázek.
Harmonogramy výzev EU dotací avizují několik typů výzev. Jak žadatel o dotaci pozná, která výzva se ho týká, když se na první pohled zdá, že je jejich předmět stejný?
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu v Národním programu Životní prostředí (NPŽP) zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT) na konci srpna vyhlásilo nové národní výzvy pro rok 2017. Výzvy se týkají rozšíření kapacit MŠ a ZŠ, podpory odborného vzdělávání na středních školách a podpory pro nestátní neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží.

Stránky