Program Dešťovka bude dostupnější

MŽP mění od 1. října podmínky programu Dešťovka zaměřeného na lepší hospodaření se srážkovou vodou. Nová Dešťovka bude dostupná i lidem mimo úředně vyhlášené suché oblasti a majitelům rekreačních domů. Změny podpoří ministerstvo navýšením alokace o 100 milionů korun.

Program Dešťovka nabízí dotaci na systémy, které zachycují srážkovou vodu a umožňují s ní dále hospodařit. Dosud mohli o příspěvek na vybudování akumulačních nádrží žádat jen vlastníci domů v těch nejsušších oblastech. Nedostatek vody je ale problém, který poslední dobou trápí v podstatě celou republiku. Dotaci na nejjednodušší akumulační systém - nádrž na dešťovou vodu určenou k zalévání zahrady - mohou proto od října získat vlastníci domů v celé ČR. Výše příspěvku může být až 55 tisíc korun. Dotace na systémy pro využití srážkové nebo odpadní vody ke splachování v domácnosti jsou stále určené pouze žadatelům ze suchých oblastí.

Nově mohou žádat o příspěvek na kterýkoliv z podporovaných systémů i majitelé obytných rekreačních domů, a to za podmínky, že dům slouží k trvalému bydlení. Žadatel musí v takovém případě doložit jakýkoliv doklad o tom, že je objekt skutečně celoročně obydlený. Tím není potvrzení o trvalém bydlišti, ale třeba doklad o platbě za energie a vodu nebo potvrzení starosty obce. Dotaci bude navíc možné využít nejen na stavbu nové nádrže, ale také například na přestavbu staré jímky.

Na co můžete získat příspěvek

  1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady (platí pro celou ČR)

  2. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti (platí pro suché oblasti)

  3. Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody (platí pro suché oblasti)

Alokace programu se navyšuje na 340 mil. Kč. Žádosti je možné podávat do vyčerpání alokace. Dotace může dosahovat až 50 % způsobilých výdajů.

Štítky: