Nadace ČEZ vyhlásila každoroční výzvy

Nadace ČEZ jako každý rok vyhlásila 5 výzev na podporu různých aktivit od budování dětských hřišť, přes bezbariérové školy až po výsadbu stromů.

Oranžový přechod

Program je určen na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Žadateli mohou být obce, města a městské části.

Sběr žádostí bude probíhat od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Oranžové schody

V rámci programu jde o podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy ve školách. Podporovanými aktivitami jsou nákup zařízení a stavební úpravy, které pomohou překonat nebo odstranit architektonické bariéry (výtahy, nájezdové rampy, schodolezy, plošiny, naváděcí systémy apod.). Žadateli mohou být všechny typy škol.

Sběr žádostí bude probíhat od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018.

Stromy

Cílem výzvy je podpořit zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Žadateli mohou být obce a města.

Podporované aktivity:

  • výsadba nové zeleně původních druhů dřevin a jejich odrůd v podobě alejí, stromořadí a zelených bariér proti větru a prachu

  • liniová výsadba stromů u veřejných budov, obnova liniové zeleně na mezích - kombinace stromy/keře pro možnost hnízdění ptáků

  • výsadba galeriové zeleně podél vodotečí a návesních nádrží (vrby, topoly, olše)

Sběr žádostí bude probíhat od 2. 1. 2018 do 31. 1. 2018, 1. 6. 2018 do 31. 7. 2018

Oranžové hřiště

Program je určen na výstavbu a kompletní rekonstrukci dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Žadateli mohou být všechny právnické osoby.

Podporované aktivity:

  • výrazná výměna herních prvků na stávajícím hřišti (tj. kolotoče, houpačky, prolézačky)

  • obnova školní zahrady, na které vznikne hřiště

Sběr žádostí bude probíhat od 2. 1. 2018 do 16. 12. 2018

Podpora regionů

V rámci programu mohou být podpořeny aktivity z oblasti sociální, zdravotní, environmentální a komunitní. Jedná se zejména o podporu veřejně prospěšných projektů v těchto oblastech: děti a mládež, zdravotnictví, sociální péče, podpora osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Žadateli mohou být všechny právnické osoby.

Sběr žádostí bude probíhat od 2. ledna do 16. prosince 2018