Zúčastněte se veřejné konzultace k dotačním programům EU

Evropská unie umožňuje zúčastnit se veřejné konzultace o podobě nových dotačních programů pro období po roce 2020. Cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem zajistit, aby byly prostředky z rozpočtu EU využívány co nejefektivněji. Konzultace je možné se zúčastnit do 8. března 2018.

Evropská komise letos předloží komplexní návrhy nových dotačních programů pro období po roce 2020. Aby byly programy koncipovány co nejefektivněji, mohou se ke stávajícímu nastavení vyjádřit všichni zainteresovaní aktéři, přičemž vítány jsou zejména názory těch, kteří se zabývají investicemi, podnikáním, výzkumem, inovacemi a malými či středními podniky.

Konzultace je možné se zúčastnit do 8. března 2018 vyplněním online dotazníku. Dotazník je k dispozici ve všech 23 úředních jazycích EU včetně češtiny a jeho vyplnění zabere zhruba 30 minut.

Pět scénářů

V Komise představila pět scénářů dalšího vývoje EU s různými důsledky pro její financování.

První scénář předpokládá pokračování v dosavadní praxi, tedy snižování podílu prostředků na regionální a zemědělskou politiku a zvyšování peněz na financování nových priorit. Podpora by měla být zacílena na výrazně zaostávající regiony či zemědělce čelícím zvláštním omezením.

Druhý scénář počítá se snížením objemu společných financí a zaměřením především na fungování vnitřního trhu. To by prakticky znamenalo výrazné snížení částky na regionální politiku a zemědělství, posílení tzv. finančních nástrojů (např. záruk) namísto přímých dotací a ukončení některých programů (např. Erasmus či programy v oblasti kultury, výzkumu a inovace).

Třetí scénář předpokládá tzv. vícerychlostní Evropu, tj. že se do určitých aktivit zapojují pouze některé členské státy. Výdaje rozpočtu EU by měly zůstat obdobné jako v prvním scénáři s tím, že „společné akce“ (např. eurozóna) by měly být financovány pouze účastnícími se státy. I zde se počítá s větším využitím finančních nástrojů namísto dotací.

Čtvrtý scénář je založen na zásadním přepracování financování EU. Zelenou by měly dostat programy s prokázanou velmi vysokou přidanou hodnotou, tedy s minimálními náklady (inteligentní doprava, energetické sítě, vysoce výkonná výpočetní technika či špičkový výzkum a vývoj). Novou prioritou by také měla být bezpečnost. Stejně jako v prvním scénáři by podpora měla být zacílena především na regiony na nižší úrovni či zemědělce čelící zvláštním omezením. Tento scénář předpokládá největší využití finančních nástrojů.

Poslední scénář jako jediný předpokládá výrazný nárůst evropského rozpočtu, zvýšení počtu společných aktivit, a tedy i dotačních programů. Počítá se zvýšením výdajů na společnou zemědělskou politiku, v rámci regionální politiky by měl být posílen sociální rozměr.