Fond pro regionální kooperaci

V rámci EHP a Norských fondů vznikl nový Fond pro regionální kooperaci určený k podpoře financování přeshraničních a nadnárodních projektů řešících společné výzvy Evropy.

Nově vzniklý fond je určen k financování přeshraničních a nadnárodních projektů v prioritních oblastech EHP a Norských fondů. Od ostatních programů EHP a Norských fondů se Fond pro regionální kooperaci liší tím, že do projektů je zapojeno více sousedních zemích.  Podporované oblasti: inovace a výzkum, vzdělání, sociální inkluze, zaměstnanost mladých lidí, redukce chudoby, zdraví, životní prostředí a energetika, kultura, občanská společnost, rozvoj podnikání, podpora lidských práv a svobod,oblat spravedlnosti vnitřních věcí. Celková alokace fondu je 34,5 mil. eur, přičemž v prvním kole je na podporu projektů připraveno 15 milionů eur.

Fond je určen pro žadatele ze všech 15 zemí figurujících jako příjemci v rámci EHP a Norských fondů. Na projektech se mohou navíc podílet i nečlenské země EU, které s příjemci sdílí hranici, a do projektů mohou být zapojeny i dárcovské země (tj. Island, Lichtenštejnsko a Norsko). Projekt bude podpořen, pokud se na něm podílí subjekty alespoň ze tří zemí.

Žádosti je možné podávat do 1. července 2018.

Informace o Fondu pro regionální kooperaci