Výzva Šablony II podpoří mateřské, základní i umělecké školy

Výzva Šablony II podpoří mateřské, základní i umělecké školy
Mateřské a základní školy spolu se školskými zařízeními a ZUŠ mohou předkládat žádosti o podporu zjednodušených projektů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo výzvu Šablony II zaměřenou na podporu profesního rozvoje pedagogů, personálního posílení škol, zájmových aktivit žáků a kariérového poradenství.

MŠMT otevřelo výzvu Šablony II, v rámci které mohou o podporu žádat školy a školská zařízení na území celé České republiky, tedy i na území hlavního města Prahy. Minimální velikost projektu je stanovena na 100 tis. Kč, maximální velikost se odvíjí od počtu žáků, studentů či účastníků, kteří jsou ve škole nebo školském zařízení zapsány. Podpora se týká tedy nejen mateřských a základních škol, ale také základních uměleckých škol, školních družin, středisek volného času a školních klubů. Finance z Evropského sociálního fondu pokryjí 100 % způsobilých výdajů, což znamená nulové spolufinancování z vlastních zdrojů.

Na co mohou školy dotaci získat?

Konkrétní podporované aktivity se liší podle jednotlivých druhů škol, obecně jsou to však následující:

  • Personální podpora – školní psycholog, speciální asistent, sociální pedagog atd.
  • Rozvoj pedagogů – vzdělávání, koučing, sdílení zkušeností, zapojení odborníka z praxe, nové metody ve výuce
  • Využití ICT ve vzdělávání
  • Zájmové a rozvojové aktivity – projektový den ve škole i mimo školu, klub pro žáky/účastníky
  • Setkávání a spolupráce s rodiči dětí, komunitně osvětová setkávání

Sběr žádostí probíhá od 28. 2. do 28. 6. 2019

Výše projektu: 100 tis. Kč - 5 mil. Kč

Pozn.: Maximální výše projektu není univerzální, ale počítá se dle vzorce v závislosti na početu žáků. (Př.: MŠ a ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 2 500 Kč).

Alokace: 5,4 mld. Kč (mimo hl. m. Praha), 580 mil. Kč (pro hl. m. Praha)

Výše dotace: 100 %

Informace o výzvě