Výzva na výstavy a expozice vyhlášena

Výzva na výstavy a expozice vyhlášena
Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu na podporu výstav a budování expozic v roce 2018.

Příspěvek je určen na neinvestiční výdaje. Příspěvky budou udělovány pro některý ze zde uvedených tematických okruhů:

  • 1) instalaci expozic nebo výstav
  • 2) zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

 Žadateli mohou být vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury

Do výběrového řízení bude přijat projekt, který bude v roce 2018 buď plně realizován, nebo bude realizována taková jeho část, která zajistí samostatný výstup. Do výběrového řízení bude přijat projekt, jehož výstupy budou vždy prezentovány s tím, že se na něm podílelo Ministerstvo kultury.

Sběr žádostí bude probíhat od 14. 12. 2017 do 30. 6. 2018.

Výše dotace: 70 %

Více informací o výzvě

Štítky: